Archív
skripot
Najnovšie príspevky

Stop_fasizmu_Tupy2_wDenN_g_thumb_150x150

Rasovo motivovaných činov je menej. Polícia nekoná, tvrdia odborníci

Aktuálne.sk

Štatistika nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. To je zrejme aj prípad rasovo motivovaných trestných činov. Zatiaľ čo generálny prokurátor Jaromír Čižnár tvrdí, že ich počet dlhodobo klesá, podľa odborníkov je to len zdanie. Priaznivý vývoj v tejto oblasti vyplýva zo správy o činnosti Generálnej prokuratúry za minulý rok, ktorú Čižnár predložil do parlamentu. Podľa nej klesá počet trestne stíhaných osôb za rasovo motivované činy a skutky s prvkami extrémizmu. V roku 2014 ich totiž zaevidovali 35 a vlani už len 30. Minulý rok ukončili trestné stíhanie proti 36 osobám, zatiaľ čo rok predtým ich bolo až 67. „S poukazom na predošlé obdobia možno konštatovať, že tento druh kriminality má dlhodobo klesajúcu tendenciu,” zhodnotil Čižnár. Čítajte viac


v6t_rasa

ESĽP: Slovensko nevyšetrilo policajné násilie voči rómskemu chlapcovi dostatočne

POĽP

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) odsúdil Slovensko v prípade policajného násilia voči rómskemu chlapcovi, ku ktorému malo dôjsť v roku 2010 na policajnej stanici v jednej z obcí v okolí Košíc. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv.

Rozhodnutie sa týka prípadu šestnásťročného rómskeho chlapca, ku ktorému došlo 18. decembra 2010, kedy ho spolu s ďalšími dvoma rómskymi chlapcami zadržali príslušníci obvodného oddelenia polície a odviedli na policajnú stanicu v jednej z obcí v okolí Košíc. Tam ich podľa výpovede poškodeného chlapca zadržiavali počas nasledujúcej noci približne trinásť hodín, počas ktorých na nich policajti vyvíjali fyzický a psychický nátlak a nútili ich, aby sa priznali k trestnej činnosti, ktorej sa mali údajne dopustiť. Zadržaných chlapcov bili dlaňami a päsťami, čím im spôsobili zranenia s dobou liečenia do siedmich dní. Počas celej doby policajného zadržania si zároveň chlapci nemohli sadnúť ani ľahnúť a nebolo im poskytnuté žiadne jedlo a voda. Čítajte viac


Stop_fasizmu_NRSR_fb_thumb_151x151

Trestné činy extrémizmu bude posudzovať Špecializovaný trestný súd

Aktuality.sk / TASR

Novela trestných kódexov, ktorú dnes vláda schválila, má pomôcť v boji proti extrémizmu a rasovej neznášanlivosti.

Slovensko by si malo vedieť účinnejšie poradiť s extrémizmom a rasizmom. Napomôcť to má novela trestných kódexov, ktorú dnes schválila vláda. Je súčasťou legislatívneho návrhu, ktorý transponuje viaceré právne záväzné akty Európskej únie do právneho poriadku SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) očakáva vďaka zmenám účinnejšie vyšetrovanie takejto trestnej činnosti. Upozornila, že štatisticky počet trestných činov extrémizmu klesol zo 112 v roku 2012 na vlaňajších 30, čo sa podľa nej niekedy vykladá aj ako neúspech boja proti extrémizmu. Čítajte viac


v2t_sex

Posledná bodka za referendom

Pravda

Pred časom sa ma v jednom rozhovore ako jednej zo zástupkýň kampane nejdeme.sk už po niekoľkýkrát pýtali, čo hodnotím na februárovom referende 2015 ako pozitívne a ja som s neochvejnou istotou opakovane odpovedala, že napriek tej vlne nenávisti a rozkolu spoločnosti, ktoré spôsobilo, nikomu nepomohlo, a naopak veľa ľuďom ublížilo, predsa len tam vidím záblesk nádeje.
JJablonickaZezulova_wPd_620x466

Zatiaľ čo po internetoch zúrila kultúrna vojna, stretla som sa s „úplne obyčajnou babou“ a rozprávali sme sa o živote. So sympaťáčkou, ktorá rieši dennodenné starosti, sme hovorili o jej troch deťoch, ktoré vychováva s partnerkou, a o tom, ako by život mohol byť oveľa jednoduchší. Len by sa s partnerkou zobrali a ich deti by získali väčšiu ochranu aj od štátu.

Stretla som sa aj s „úplne obyčajnými“ chalanmi, astronómom a ajťákom, ktorí sa vzali v Británii a ktorí sa miestami pri niektorých mojich otázkach museli cítiť unavene až otrávene. Čítajte viac


v2t_sex

Na pohrebe blízkeho ju nechcú, lebo je trans žena

Denník N.sk

„Viete si predstaviť tú najodpornejšiu transfóbiu?“ položila otázku Zara Kromková na svojom facebookovom profile. „Keď vám ukážu, že nie ste dosť dobrá na to, aby ste sa prišli rozlúčiť s človekom z vlastnej rodiny.“ Takmer celé detstvo prežila u starej mamy, vtedy ešte ako chlapec. V dedine neďaleko Spišskej Novej Vsi trávila čas nielen so starkou, ale aj s jej bratmi, z ktorých jeden pred pár dňami zomrel. Keďže nemal vlastnú rodinu, celý pohreb pripravovali blízki zo strany starej mamy spolu so Zarou.

Zara Kromková dnes pracuje v organizácii TransFúzia a venuje s transrodovým ľudom, ktorí sa nestotožňujú s tým, aký rod sa im „ušiel“ pri narodení. Sama je trans ženou a na júlovom Dúhovom Pride ľudí vyzývala, aby sa postavili proti nútenej kastrácii, ktorú od transľudí v súčasnosti vyžadujú slovenské úrady. Čítajte viac


v3t_rod

Moslimskí muži bojujú za práva žien v netradičnej kampani

Start it Up.sk

Irán­ski muži sa roz­hodli pod­po­riť svoje ženy a začali nosiť hidžáb namiesto nich. Vyjad­rujú im tým pod­poru v boji proti povin­nému zaha­ľo­va­niu na verej­nosti a zdie­ľajú to na sociál­nych sie­ťach.

V Iráne je mos­lim­ské vie­ro­vyz­na­nie, s čím idú ruka v ruke povin­nosti. Hlavne čo sa týka oblie­ka­nia žien. Ženy sú povinné sa zaha­ľo­vať, to zna­mená, že si skrý­vajú celé telo, od hlavy až k pätám. K štan­dard­nému odevu pat­ria aj šatky. Sú rôzne typy šatiek, ktoré sú mos­limké ženy povinné kaž­do­denne nosiť. Kam­paň My Ste­althy Fre­e­dom sa týka hidžábu. Iran_hidzab_fb_orez_282x184To je typ pri­krývky hlavy, ktorý zaha­ľuje vlasy, krk a prsia. Má chrá­niť ženu pred muž­ským pohľa­dom a zabra­ňo­vať muž­skej túžbe. My Ste­althy Fre­e­dom je akti­vita, ktorá fun­guje od mája 2014 a na sociál­nej sieti Face­book má už viac ako milión fanú­ši­kov. Prís­pevky majú nie­koľko tisíc like-ov a prís­pevky neus­tále pri­bú­dajú.
Čítajte viac