Archív
skripot
Najnovšie príspevky

anti-racism-290_wG

Ako sa “patrioti” stávajú súčasťou mainstreamu

Denník N.sk

Môžeme to nazvať frustrácia, blbá nálada alebo naakumulovaná nespokojnosť, na Slovensku vládne atmosféra, ktorá nemá žiadnu konkrétnu ekonomickú ani politickú príčinu: predsa len, blahobyt nie je ideálny, ale stále zhruba v priemere a aj ten Fico, nech je, aký je, sa zásadne neodlišuje od iných politikov, ktorí v rámci svojho mandátu robia presne rovnaké nezmysly, s ktorými nesúhlasíme. Tá nespokojnosť má hlbší dôvod – ľudia akosi príliš začali rozmýšľať, akosi príliš si začali všímať, kde žijú a čo robia tí, ktorých si zvolili. Dospeli k nepríjmnému pocitu, že nie konkrétny politik, nie konkrétne hospodárske kroky, ale štát ako taký nefunguje. Neposkytuje služby, za ktoré si svojimi daňami platia. Čítajte viac


utecenci_more_wG

Utečenci, Európa a Slovensko: otázky a odpovede

Denník N.sk

Prečo je v Európe kríza migrantov?

Sú na to dva hlavné dôvody. Prvým je nestabilná situácia na Blízkom východe, predovšetkým občianska vojna v Sýrii a pokračujúce boje v Iraku. Druhým dôvodom, ktorý najmä v minulom roku prispel k obrovskému nárastu nelegálnych vstupov do Európy, je chaos, ktorý vládne v Líbyi. Práve touto trasou prišlo v roku 2014 do Európy 60 percent nelegálnych migrantov. Čítajte viac


v6t_rasa

Ministerstvo pripravilo opatrenia proti segregácii žiakov

Aktuality.sk / TASR

Do balíka školských zákonov, ktorý je v parlamente už v druhom čítaní, pribudnú zmeny, ktoré sa týkajú vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ministerstvo chce zmeny do zákona zakomponovať cez poslanecký návrh. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Čítajte viac


HRL_logo_2g_nazov_thumb

Stredozemné more je aj naše more

MVO / Liga za ľudské práva

Mimovládne organizácie v spoločnej iniciatíve vyzvali premiéra a vládu Slovenskej republiky, aby sa prihlásili k Európskej agende o migrácii, vrátane prijatia najzraniteľnejších utečencov a otvorenia legálnych ciest príchodu pre utečencov. Iniciatíva vznikla pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa utečencov (20. jún) a ako reakcia na negatívny postoj vlády a politických predstaviteľov k téme utečencov a k opatreniam, ktoré Európska únia navrhla členským štátom.

utec_Mare_Nostrum_240x180

Združuje tieto organizácie: Liga za ľudské práva, OZ Marginal, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Inštitút pre verejné otázky, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre migráciu a komunikáciu, Amnesty International, Človek v ohrození, Člověk v tísni Slovenská republika, Iniciatíva Inakosť, Divadlo Nomantinels, Slovensko-český ženský fond, Občan, demokracia a zodpovednosťTibetská asociácia.
Čítajte viac


v3t_rod

Stratégia rodovej rovnosti: Európsky parlament žiada jasnejšie ciele a lepší monitoring

Európske noviny.sk

Nová stratégia rodovej rovnosti EÚ na obdobie po roku 2015 by mala jasne zadefinovať konkrétne ciele a praktické opatrenia a zabezpečiť ich efektívny monitoring, aby bolo možné dosiahnuť skutočný pokrok v boji proti diskriminácii na základe pohlavia na trhu práce, v systéme vzdelávania a pri prijímaní rozhodnutí. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež požadujú prijatie konkrétnych opatrení na posilnenie práv žien so zdravotným postihnutím, migrantiek a príslušníčok etnických menšín, rómskych žien, starších žien, osamelých matiek a LGBTI osôb. Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 341 (za) : 281 (proti) : 81 (zdržalo sa hlasovania). “Napriek odlišným názorom sa poslanci zamerali na kľúčový cieľ – konečne dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť v Európe. Uznesenie je dobrým, vyváženým a do budúcnosti hľadiacim základom pre novú stratégiu pre práva žien a rodovú rovnosť určenú všetkým ženám a mužom v EÚ,” uviedla spravodajkyňa uznesenia Maria Noichl (S&D, DE). Čítajte viac


v2t_sex

Možnosti reparačnej terapie (takzvanej liečby homosexuality)

Denník N.sk

Týmto článkom som sa podujal na veľmi delikátny projekt, v ktorom riskujem veľa nepochopenia. To, čo chcem však povedať, mi stojí za to. Téma homosexuality rezonuje západnými krajinami najmä v súvislosti s legislatívnymi zmenami v prípade manželstiev párov rovnakého pohlavia a adopcií detí týmito pármi, a je neustále aktuálna i na Slovensku. Napriek mnohému napísanému a  pochopenému však homosexualite stále celkom nerozumieme. I to je jeden z dôvodov, prečo sa navzdory konsenzu odborníkov mnohí pokúšajú o jej liečbu, ktorá sa zvykne nazývať aj ako reparačná terapia. Práve tá pritom predstavuje hlavný fókus môjho nasledujúceho textu. Čítajte viac