Archív
skripot
Najnovšie príspevky

sud_paragraf_cerveny

PODPORTE! – Hromadné pripomienky za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov

Changenet.sk – VIA IURIS

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Mimovládne organizácie vítajú zámer vlády upraviť tvorbu právnych predpisov priamo zákonom a zaviesť elektronickú verziu Zbierky zákonov, ktorá by mala mať konečne právne záväznú formu. Zákon bude mať zásadný význam pre verejnosť aj celý mimovládny sektor. Dve hromadné pripomienky smerujú k tomu, aby bola účasť verejnosti na príprave právnych predpisov zakotvená v návrhu zákona čo najširšie a najlepšie.

V súčasnosti sú pravidlá prípravy právnych predpisov upravené iba internými pravidlami vlády, tzv. Legislatívnymi pravidlami vlády SR, schválenými jej uznesením. I keď verejnosť má právo zapájať sa do legislatívneho procesu, v praxi toto právo ministerstvá niekedy porušujú, napr. svojvoľným skracovaním lehôt, nedodržiavaním dohôd z rokovaní či vynechaním verejnosti z účasti na pripomienkovom konaní. Vymožiteľnosť dodržiavania týchto pravidiel je pritom mizivá. Čítajte viac


v3t_rod

Pôrodnice vážne porušujú ľudské práva žien

ODZ

Zistenia prvého ľudskoprávneho monitoringu a výskumu na Slovensku

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci so združením Ženské kruhy a viacerými nezávislými expertkami včera prezentovalo publikáciu Ženy – Matky – Telá: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Prvá publikácia tohto druhu na Slovensku prináša výsledky dvojročného výskumu a monitoringu o dodržiavaní ľudských práv žien pri pôrodoch v zdravotníckych zariadeniach v SR.

„Na rozdiel od viacerých iných krajín sú pôrodnice jediným miestom na Slovensku, kde štát ženám garantuje pôrodnú zdravotnú starostlivosť. Sú to relatívne uzatvorené a zvonku ťažko dostupné inštitúcie, kde prijíma rozhodnutia a určuje pravidlá ich vedenie a lekársky a iný zdravotnícky personál. Aj vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť žien počas tehotenstva a pôrodu je preto potrebné skúmať, či a ako sa v týchto inštitúciách dodržiavajú ľudské práva žien,“ uvádza Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Čítajte viac


v3t_rod

Podporte výzvu za urýchlenie ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru

Changenet.sk

Vážený pán prezident SR, vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády SR,
obraciame sa na vás ako občianky a občania, ktorým záleží na tom, aby všetky ženy v tejto krajine mohli žiť svoj život bezpečne, dôstojne a bez hrozby násilia.

Napriek tomu, že právo na život bez násilia je základným ľudským právom a mali by ho chrániť a napĺňať verejné predstaviteľky a predstavitelia, ako aj verejnosť, je toto právo dodnes mnohým ženám upierané. Znepokojuje nás, že na Slovensku sú státisíce žien vystavené rôznym formám násilia a každý deň prežívajú strach o zdravie, život a bezpečnosť seba a svojich detí. Veľa žien v dôsledku násilia zomiera, mnohé trpia fyzickými a psychickými následkami celý život. Spoločne môžeme prispieť k ukončeniu tejto nespravodlivosti, ktorá ohrozuje práva a životy žien. Čítajte viac


Moznost_volby_thumb_84x84

Známi muži sa postavili proti násiliu páchanému na ženách

Možnosť voľby

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: každý z nás sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto všetci podporujú urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách. Čítajte viac


v3t_rod

Europoslankyňa Žitňanská na celosvetovej konferencii o ženách: Potrebujeme viac mužov, ktorí sa zasadia za ženy

Európske noviny.sk

JZitnanska_EurUnion2015_EP_254x168

Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) a podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Jana Žitňanská sa v New Yorku zúčastnila na 59. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien. Táto platforma napĺňa a vyhodnocuje záväzky tzv. Pekingskej deklarácie z roku 1995. Pekingská deklarácia je historicky prelomový záväzok členských krajín OSN spoločne pracovať na rovnoprávnosti mužov a žien, odstraňovaní chudoby a zvyšovania bezpečia detí. Jana Žitňanská ako súčasť deväťčlennej delegácie EP absolvovala v priebehu troch dní viac ako pätnásť stretnutí a odborných diskusií. Čítajte viac


v3t_rod

Ženy sú naďalej znevýhodňované, Brusel koná, no neúspešne

Európske noviny.sk

Európska komisia v súvislosti s Medzinárodným dňom žien opäť potvrdila svoj záväzok bojovať proti nerovnosti medzi mužmi a ženami. Podľa štatistík Eurobarometra 76 % občanov a občianok EÚ považuje túto tému za prioritnú. Údaje z Eurostatu z minulého roka ukazujú, že v platovom odmeňovaní žien a mužov je priemerný rozdiel 16,4 % v neprospech žien. Čítajte viac