Archív
skripot
Najnovšie príspevky

v1t_zdravie

21. marec – Svetový deň Downovho syndrómu

SDS – SOCIA – ZPMP v SR

Down_2015_foto_ponozky

21. marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) vyhlásený prvý Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v spoločenstvách jednotlivých krajín poslúžiť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. 21. marec nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm. Od  roku 2006 si ho každoročne pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Čítajte viac


odz_c_128

Pozvánka: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo (workshop)

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) na workshop

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo.

Workshop bude viesť a odborné príspevky bude prezentovať Mgr. Monika Bosá, PhD.

Kedy: streda 25. marca 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: v budove ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave – v blízkosti priestorov združenia ODZ.

Počas prestávok v priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby je možné preplatiť cestovné a zabezpečiť ubytovanie. Čítajte viac


POLP_logo_ts

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

POĽP

Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


v5t_nabozenstvo

Ústavní soud v Německu se zastal tří učitelek-muslimek

 

Učitelkám není možné zakázat nošení muslimských šátků, rozhodl německý ústavní soud s tím, že by šlo o omezení svobody vyznání. Reagoval tak na spor tří učitelek se spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko. Ta nedávno přijala zákon, který ve školách zakazuje “náboženské projevy”. Vedení spolkové země tvrdilo, že díky normě nebude narušena náboženská neutralita vyučování a zamezí se vznikajícímu napětí. Zákon ale zároveň připouštěl výjimky pro “znázornění křesťanských a západních hodnot a tradic”, což v praxi legalizovalo u vyučujících nošení křížků a židovských jarmulek.  Čítajte viac


v3t_rod

Európsky parlament schválil správu o pokroku v rodovej rovnosti

EurActiv.sk

Každoročnú správu o pokroku v rodovej rovnosti schválil v januári výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Schválené nelegislatívne uznesenie si všíma dosiahnutý pokrok a poukazuje na ďalšie výzvy. “Výsledok nie je slávny: zmeny prebiehajú príliš pomaly a práva žien tým trpia. Hlasovanie väčšiny poslancov za túto správu však ukazuje, že Európsky parlament podporuje boj za mzdovú rovnosť, úsilie v boji proti násiliu páchanému na ženách, súhlasí s návrhmi v oblasti materskej dovolenky a chráni prístup k umelému prerušeniu tehotenstva,” uviedol spravodajca uznesenia, belgický poslanec Marc Tarabella (S&D, BE). Čítajte viac


v2t_sex

Divadlo o nenávisti na internete

NoMantinels

Kam až môžu viesť nenávistné útoky na internete? Ako zasahuje ľuďom do života digitálna šikana? Tieto otázky chce klásť projekt Pripojení od divadla NoMantinels. Súčasťou je divadelná hra, kampaň na internete a workshop. Inscenácia bude mať premiéru 28. marca v bratislavskom Štúdiu 12 a prvá repríza bude 30. marca.

„Na internete trávime čoraz viac času a výrazne mení to, akým spôsobom myslíme. V tomto kontexte vnímam nárast nenávistných útokov vo virtuálnom svete ako niečo veľmi nebezpečné. On-line priestor je plný propagandy rôznych falošných odborníkov alebo šialencov, ktorí zámerne pestujú v ľuďoch nenávisť,“ vysvetľuje dôvody vzniku projektu jeho autor Róbert Pakan. Organizátori sa zameriavajú primárne na nenávistné útoky voči LGBTI ľuďom. Čítajte viac