Archív
skripot

Ako pokročiť v posilnení rómskej komunity na Slovensku

diskriminacia_webka

Názov: Ako pokročiť v posilnení rómskej komunity na Slovensku prostredníctvom neteritoriálnej národnostnej autonómie

Advancing Empowerment of the Roma in Slovakia through a Non-territorial National Autonomy

Autorka:

Jarmila Lajčáková
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)

Časopis:

Ethnopolitics, 2010, Vol. 9 : 2, s. 171 — 196

Publikované: 29. apríl 2010

Typ: odborný článok
Abstrakt:

Integrácia Rómov na Slovensku sa často chápe ako ich asimilácia alebo exklúzia (vylúčenie). Správa ponúka alternatívny prístup – variant národnostnej kultúrnej autonómie, ktorý je spojený s tzv. transformatívnym prispôsobením založeným na riadení, na ktorom sa podieľa štát aj menšinové komunity. Model autonómie Rómov by mal zlepšiť právnu ochranu ich komunít a uľahčiť transformáciu inštitúcií zameraných na ich inklúziu. Článok poukazuje na aktívne politiky a participáciu Rómov v spoločnosti.

Na stiahnutie: