Inakosť spustila webovú kampaň na podporu životného partnerstva

„Prečo sa snažíte o to, aby bol prijatý zákon o životnom partnerstve?“ Odpovede na túto fiktívnu otázku a ďalšie informácie možno nájsť po kliknutí na reklamný banner, ktoré sa počas niekoľkých týždňov budú zobrazovať na webovej stránke Iniciatívy Inakosť, portálu Diskriminácia.sk a niektorých ďalších slovenských internetových stránkach zameraných na ľudské práva. Po kliknutí na banner striedavo zobrazujúci ženský a mužský pár so stručným sloganom – autenticky ľudskou odpoveďou na túto otázku sú totiž návštevníci a návštevníčky presmerovaní na web www.inakost.sk. Tam nájdu podrobnejšie informácie o životnom partnerstve, o tom, prečo nestačia iba notárske zmluvy i odpovede na najčastejšie otázky k téme. Iniciatíva Inakosť, mimovládna nezisková organizácia zastupujúca menšinu lesieb a gejov na Slovensku, tak spustila 16. 2. 2009 webovú kampaň na podporu prijatia zákona o životnom partnerstve párov rovnakého pohlavia.

„Kampaň má ľudí informovať a tak zbavovať tento inštitút falošnej nálepky strašiaka,“ hovorí Ján Benec, člen Inakosti. „V súvislosti s nedávnymi oslavami Valentína pripomíname, že na Slovensku žije veľa lesbických a gejských párov. Ich vzťahy nie sú menejcenné. Napriek tomu niečo musia či nemôžu v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. Uzákonenie životného partnerstva by túto diskrimináciu odstránilo. Nikomu to neublíži, ale mnohým pomôže.“

Čítaj viac:

Kampaň je súčasťou projektu Inakosti s názvom „Cesta k zákonu o životnom partnerstve“. Projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Webová kampaň bola vytvorená v spolupráci s agentúrou Soria & Grey CA.

Hlavným poslaním Iniciatívy Inakosť je ochrana ľudských práv a základných slobôd občanov s neheterosexuálnou orientáciou. Inakosť sa snaží o pozitívne zviditeľňovanie menšiny lesieb a gejov ako rovnocennej súčasti slovenskej a európskej spoločnosti. Viac o organizácii a jej aktivitách nájdete na www.inakost.sk, e-mail inakost@inakost.sk. Na webe sú aj návody na podporu aktivít Inakosti.

Doplňujúce fakty:

 1. V reprezentatívnom prieskume verejnej mienky o právach upieraných gejským a lesbickým párom na Slovensku odpovedalo určite áno alebo skôr áno (agentúra Focus, jún 2008):
  • možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo - 54,5%
  • prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky - 64,2%
  • nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky - 57,5%
  • nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu - 69,4%
  • právo navzájom po sebe dediť - 58,1%
 2. Homosexualitu odmietalo tolerovať 54 % obyvateľstva. Dnes netvoria ani 32 %. (Výskum európskych hodnôt 2008, SAV a agentúra TNS, september 2008)
 3. Páry rovnakého pohlavia užívajú plné práva voľného pohybu a pobytu v 13 členských štátoch, ktoré považujú registrovaných partnerov/partnerky za členov a členky rodiny. Slovensko korektne adoptovalo menej ako 60 % nariadení Direktívy EÚ 2004/38/EC o voľnom pohybe a pobyte občanov/občianok únie. Zodpovednosť za implementáciu direktívy je na členských štátoch. Tam, kde direktívu nedostatočne či chybne transponovali, Európska komisia v prípade potreby pristúpi k súdnym žalobám na členský štát. (Európska komisia, report COM(2008) 840/3, december 2008)
 4. Charta základných práv Európskej únie (podpísaná v Nice 7. decembra 2000, ratifikovaná aj Slovenskom) zahŕňa sexuálnu orientáciu v článku 21: „Akákoľvek diskriminácia založená na pohlaví, rase, farbe pleti, etnickom či sociálnom pôvode, genetickej výbave, jazyku, náboženstve či vierovyznaní, politickom či inom zmýšľaní, náležitosti k národnostnej menšine, majetku, narodení, postihnutí, veku či sexuálnej orientácii je zakázaná.“
 5. Členské štáty EÚ, ktoré diskriminujú páry pre ich sexuálnu orientáciu, by s tým mali prestať. Zmeniť zákony ich vyzval Európsky parlament. Za uznesenie hlasovali aj Vladimír Maňka zo Smeru, Sergej Kozlík, Peter Baco a Irena Belohorská z HZDS a Edit Bauer s Árpádom Duka-Zólyomim z SMK. (Európsky parlament, január 2009)
 6. Luteránska cirkev vo Švédsku umožňuje gejským a lesbickým párom od januára 2008 cirkevné sobáše v kostoloch. (december 2007, www.sme.sk )
 7. Za 2,5 roka platnosti zákona o registrovanom partnerstve v Česku využilo túto možnosť vyše 700 párov, pričom rozvodovosť je u nich nižšia ako 2 % oproti 30 % u hetero-párov. (www.colourplanet.cz, február 2009)

Odkazy:

Adresa podstránky Inakosti o životnom partnerstve
LGBTI práva vo svete - mapa ILGA z apríla 2008 (Doplnenie: v júni 2008 Nórsko zrovnoprávnilo manželstvo homo- a hetero-párov ako štvrtá krajina v EÚ.)