Archív
skripot

Diskriminácia LGBTI ľudí je zakázaná v 63 krajinách sveta

v2t_sex

EurActiv.sk

Medzinárodná organizácia ILGA, ktorá už po dvanástykrát vydala správu pod názvom Štátom financovaná homofóbia, tvrdí, že 63 štátov na svete prostredníctvom domácej legislatívy uplatňuje zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. 4 krajiny – Irán, Saudská Arábia, Jemen a Sudán – uplatňujú v tejto súvislosti trest smrti. Podujatia počas Svetového dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii (IDAHOT), ktorý pripadá na 17. máj, majú upozorňovať aj na tieto fakty. Podľa Európskej komisie má IDAHOT pripomenúť krajinám povinnosť podporovať univerzálnosť ľudských práv a zabezpečiť, aby mohli všetci – bez ohľadu na rodovú identitu alebo sexuálnu orientáciu – tieto práva plnohodnotne uplatňovať.

Podľa Eurobarometra z roku 2015 až 60 percent Európanov považuje diskrimináciu na základe rodovej identity a sexuálnej orientácie za rozšírenú. Táto skutočnosť je podľa eurokomisárky pre spravodlivosť a rodovú rovnosť, Věry Jourovej alarmujúca. Na druhej strane až 71 percent Európanov podporuje dodržiavanie rovnakých práv pre komunitu LGBTI.

„V prípade, že ľudia z LGBTI komunity získajú práva, ktoré sú priznané ostatným, nikto nič nestráca,“ uviedla Jourová v úvode publikácie, ktoré pri príležitosti Svetového dňa proti homofóbii vydala Európska komisia.

Prioritou Komisie v otázke LGBTI je zabezpečiť, aby bola európska legislatíva a politika plne kompatibilná s Chartou základných práv, vrátane článku 21, ktorý pojednáva o všeobecnom zákaze diskriminácie na základe pohlavia, sexuálnej orientácie a rodovej identity.
Čítajte viac

Lucia Yar
 
© I-Europa, 2017
Článok uverejnil portál EurActiv.sk 17. 5. 2017 v rubrike Sociálna politika/Články.