Archív
skripot

Diskrimináciu špičkovej odborníčky si všimla aj televízia

v3t_rod

ODZ

Ženy tvoria na Slovensku až dve tretiny absolventov vysokých škôl. Napriek tomu je ich mzda miestami až o jednu pätinu nižšia, než u mužov na rovnakých postoch. Antidiskriminačný zákon u nás síce existuje už niekoľko rokov, no až teraz sa objavujú prelomové rozsudky. V našom prípade súd rozhodol, že v pracovnom spore medzi výskumnou pracovníčkou a Národným lesníckym centrom došlo k diskriminácii na základe pohlavia. Zamestnávateľ totiž zastavil projekt, ktorý už predtým schválilo ministerstvo pôdohospodárstva a odporučil projekt muža s nižšou kvalifikáciou. A výskumnú pracovníčku chcel zamestnať ako montážnika, resp. upratovačku.

Ide o prípad pani docentky Viery Petrášovej, špičkovej odborníčky v oblasti lesníctva a našej klientky, ktorú zastupujeme v konaní proti jej bývalému zamestnávateľovi, Národnému lesníckemu centru vo Zvolene. Právna expertka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová pomohla pani Petrášovej doviesť jej súdny spor do zdarného konca.

Prípad je prelomový najmä tým, že od počiatku platnosti antidiskriminačného zákona v roku 2004 slovenské súdy rozhodli o diskriminácii žien z dôvodu pohlavia a rodu iba veľmi zriedkavo (čo samozrejme neznamená, že by ženy na Slovensku neboli diskriminované, práve naopak – takýchto prípadov je v skutočnosti veľa).

Zo spoločenského hľadiska je zas tento prípad pozoruhodný napríklad tým, že sa týka problematiky projektov financovaných verejnými zdrojmi (často z prostriedkov EÚ) a možností osôb zamestnaných v štátnych inštitúciách pre ich kariérny a platový rast. Táto kauza potvrdzuje, že aj na tomto poli ženy čelia silnej diskriminácii v porovnaní so svojimi mužskými, často aj oveľa menej kvalifikovanými, kolegami.

Ďalším zriedkavým a progresívnym aspektom prípadu je, že sudca Okresného súdu vo Zvolene Bohuš Hruška sa v rozsudku venoval aj povinnosti zamestnávateľa predchádzať diskriminácii na pracovisku. Túto povinnosť taktiež reflektujú len niektorí zamestnávatelia v SR.

Prípad ženy-expertky diskriminovanej na prevažne mužskom pracovisku v štátnom lesníckom podniku si všimli aj médiá. Reportáž na televíznom okruhu Jednotka včera odvysielala investigatívna publicistická relácia RTVS Reportéri. Téme sa venovala Lýdia Kokavcová.
 

Pozrite si:

Pozrite aj:

Stiahnite si:

Ďalšie informácie:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. – debreceniova@odz.sk
 

Prípad diskriminácie pani Petrášovej na pracovisku sme úspešne vyriešili aj vďaka Vašej podpore.
Pomôžte nám naďalej pôsobiť v prospech ľudí a dodržiavania ich práv. Darujte nám 2 % z dane.
Ďakujeme! Združenie ODZ