Archív
skripot

Diskusné fórum: Násilie a iné porušovanie ľudských práv žien v pôrodniciach

v3t_rod

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci s občianskym združením Ženské kruhy pripravilo diskusné fórum k špecifickým formám násilia páchaného na ženách pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku 18. decembra 2017 v Bratislave. Diskusia sa zamerala na prejavy a príčiny tohto problému, jeho dopady, ako aj možné prístupy k eliminácii tohto javu a hľadanie riešení v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi a zdravotníckymi štandardmi, a to predovšetkým zo systémového hľadiska. Vychádzala pritom z prezentovaných výskumných a analytických zistení.

Zástupkyne oboch združení predstavili niektoré výsledky zo spoločného výskumu, realizovaného v spolupráci s nezávislými expertkami. Vo výskume sa zamerali na systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti. Prezentovali napríklad niektoré zistenia z kvalitatívneho výskumu, vykonaného formou hĺbkových rozhovorov so zdravotníckym personálom v pôrodniciach, ktorý realizovali v rokoch 2015 – 2016.

Predstavili aj priebežné výsledky analýzy aktuálneho verejného (najmä mediálneho) diskurzu k situácii v pôrodníctve na Slovensku, ktorý vyvolal nedávno uvedený filmový dokument Medzi nami. Jeho režisérka Zuzana Límová sa na diskusnom fóre taktiež zúčastnila.

Diskusné fórum nadviazalo na workshop, ktorý sa zaoberal pracovnými podmienkami personálu v slovenských pôrodniciach a ich súvislostiam s porušovaním ľudských práv žien pri pôrodoch. Workshop zorganizovalo združenie ODZ v roku 2016 v rámci projektu podporeného z grantovej schémy MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti.
 

 

Podujatie realizovali združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy s finančnou podporou Open Society Foundations. Aktivity a činnosti rodovej rovnosti podľa § 9a zákona o dotáciách sa realizovali aj vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 
odz_c_128 ZK_logo1_w_hl OSF-I_logo_w_biely_okraj