Archív
skripot

Férový prístup podľa ministra Krajčího: Viac diskriminácie!

Zenske_kruhy_l_fb_225x225

DenníkN.sk / Blog Ženské kruhy

Keby chcel minister zdravotníctva odstraňovať diskrimináciu žien, zrušil by poplatky za interrupciu pre všetky ženy. Robí však presný opak. Žiada, aby platili aj tie, ktoré doposiaľ platiť nemuseli.

Minister chce vyhláškou zrušiť preplácanie interrupcií zo zdravotného poistenia, ak o ňu požiadajú ženy nad 40 rokov a zároveň nemajú iné zdravotné indikácie. V reportáži TV Markíza to zdôvodnil nasledovne:

„My touto zmenou len tvrdíme, že pokiaľ sa žena rozhodne ukončiť svoje tehotenstvo, po 40. roku života len z titulu jej veku, nie je to podľa nás fér, že to má uhradené z verejného zdravotného poistenia, pretože keby mala o rok menej, tak by si to musela hradiť, takže my týmto opatrením iba rušíme diskrimináciu žien, ktoré sú mladšie.“

Minister sa nemýli v tom, že povinnosťou vlády je odstraňovanie diskriminácie

SR podpísala Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW). Z neho vyplýva povinnosť „prijať všetky príslušné opatrenia na odstránenie diskriminácie v oblasti starostlivosti žien o zdravie, s cieľom zabezpečiť na základe rovnoprávnosti mužov a žien, prístup k zdravotníckym službám, včítane tých, ktoré sa vzťahujú na plánovanie rodiny.“ (čl.12 dohovoru).

Bariér, ktoré sťažujú alebo znemožňujú dostupnosť žien k zdravotnej starostlivosti, je viacero, pričom finančná nedostupnosť starostlivosti je len jednou z nich.

Dotýka sa najmä žien zo sociálne vylúčeného prostredia, žien, ktoré žijú v chudobe alebo v násilných vzťahoch, ktorých súčasťou je veľa krát aj ekonomické násilie zo strany partnera alebo rodiny.

Rovnako by bolo diskrimináciou žien napríklad to, ak by bola spoplatnená pôrodná zdravotná starostlivosť alebo starostlivosť v tehotenstve. Za finančnú bariéru je možné považovať aj vyberanie poplatkov za tíšenie bolesti alebo za prítomnosť sprevádzajúcej osoby. To všetko sú formy diskriminácie, ktorým môžu čeliť ženy podľa medzinárodného ale aj vnútroštátneho práva a ktoré sa zaraďujú medzi diskrimináciu na základe pohlavia práve preto, že sa dotýkajú žien a ženských tiel.

Súčasný stav je naozaj diskriminačný

Diskriminačné je to, že zdravotná starostlivosť, ktorú využívajú a potrebujú výhradne ženy, bola doposiaľ pre ženy do 40 rokov veku spoplatnená. Je to diskriminácia z dôvodu pohlavia a tiež diskriminácia žien, pre ktoré je interrupcia finančne nedostupná.

Opatrenie, ktoré navrhuje minister Krajči samé o sebe iba ohrozuje finančnú dostupnosť bezpečnej interrupcie pre mnohé ženy nad 40 rokov. Nijako nerieši už existujúcu diskrimináciu iných vekových kategórií. Navyše je retrogresívneho charakteru – teda oberá ženy už o existujúci prístup k naplneniu ich práva. Takýto postup je v rozpore s medzinárodným právom v oblasti práv dotýkajúcich sa zdravia.

Diskriminácia sa odstraňuje odbúraním bariér, nie ich vytváraním

Čítajte viac

Miroslava Rašmanová
Ženské kruhy
 

Pozrite aj:

 
© N Press, 2020
Článok uverejnil portál DennikN.sk v rubrike Blog 29. 7. 2020 o 15:04.