Archív
skripot

Iniciatíva Inakosť k rozhodnutiu prezidenta SR

v2t_sex

Iniciatíva Inakosť

“Od začiatku iniciatívy za vypísanie referenda sme boli presvedčení o jeho protiústavnosti. Neskrývaným úmyslom organizátorov je okrem iného obmedziť prístup časti obyvateľstva k právnym inštitútom manželstva, adopcií a registrovaných partnerstiev, ktoré spadajú pod právo na súkromie a rodinný život a do budúcna tento stav zabetónovať. Rozhodnutie prezidenta preto vítame a zdôrazňujeme, že si len plní svoju základnú povinnosť postupovať v zmysle ústavy a dodržiavať ju. Ak by vyhlásil zjavne protiústavné referendum, dopustil by sa totiž jej porušenia. 

Kedže všetci ústavní právnici a právničky, ktorí/é sa k tomu v médiách vyjadrovali, upozornili na možnú protiústavnosť, je zjavné, že s tým museli počítať aj organizátori. 408 000 signatárov tak podviedli dvakrát: raz, keď im povedali, že hlavnou hrozbou pre ich rodiny sú homosexuáli a druhýkrát, keď ich dôveru zneužili na presadzovanie protiústavnej a od začiatku márnej iniciatívy. Zákaz konania referenda o ľudských právach je jednou z ústavných bŕzd tyranie väčšiny, ktorá je týmto obmedzená právami menšiny. A navrhované referendum sa rozhodnutím väčšiny pokúša zakonzervovať z pohľadu rovnosti v dôstojnosti a právach dlhodobo neudržateľné obmedzenia práv menšiny. Je škoda, že jeho iniciátori nevenovali miesto toho svoju energiu, čas a obdivuhodné nasadenie do aktivít skutočne pomáhajúcich rodinám na Slovensku.”

 

Kontakt:

Martin Macko
výkonný riaditeľ / executive director
Iniciatíva Inakosť
P.O. Box 15, 810 00  Bratislava 1
martin.macko@inakost.sk
www.inakost.sk,
www.facebook.com/inakost,
www.twitter.com/#!/inakost