Archív
skripot

Súdne rozhodnutia


v5t_nabozenstvo

Európsky súd podporil zákaz nikábu v Belgicku

EurActiv.com/AFP, EurActiv.sk

Oblečenie zakrývajúce celé telo okrem tváre, či očí, nosené najmä moslimskými ženami, je kontroverznou otázkou v mnohých európskych krajinách. Niektoré ho na verejnosti zakázali, odvolávajúc sa na bezpečnosť. Podľa ochrancov práv je to však obmedzovaním občianskych slobôd. Belgický zákaz nikábu, zakrývajúceho celú tvár okrem očí, sa dostal pred Európsky súd pre ľudské práva. Ten rozhodol, že cieľom zákazu je garantovanie spoločenskej súdržnosti, „ochrana práv a slobôd iných“, a že je „nevyhnutný v demokratickej spoločnosti“. Podľa súdu zákaz, prijatý v júni 2008 troma belgickými municipalitami, „môže byť považovaný za proporčný k cieľu, ktorý si stanovuje, teda udržaniu podmienok „spolužitia“.“ Krajina má mať „širokú možnosť zvážiť, či a do akej miery je obmedzenie práva manifestovať náboženstvo či vieru „potrebné“. Čítajte viac


v3t_rod

Diskrimináciu špičkovej odborníčky si všimla aj televízia

ODZ

Ženy tvoria na Slovensku až dve tretiny absolventov vysokých škôl. Napriek tomu je ich mzda miestami až o jednu pätinu nižšia, než u mužov na rovnakých postoch. Antidiskriminačný zákon u nás síce existuje už niekoľko rokov, no až teraz sa objavujú prelomové rozsudky. V našom prípade súd rozhodol, že v pracovnom spore medzi výskumnou pracovníčkou a Národným lesníckym centrom došlo k diskriminácii na základe pohlavia. Zamestnávateľ totiž zastavil projekt, ktorý už predtým schválilo ministerstvo pôdohospodárstva a odporučil projekt muža s nižšou kvalifikáciou. A výskumnú pracovníčku chcel zamestnať ako montážnika, resp. upratovačku.

Ide o prípad pani docentky Viery Petrášovej, špičkovej odborníčky v oblasti lesníctva a našej klientky, ktorú zastupujeme v konaní proti jej bývalému zamestnávateľovi, Národnému lesníckemu centru vo Zvolene. Právna expertka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová pomohla pani Petrášovej doviesť jej súdny spor do zdarného konca. Čítajte viac


v6t_rasa

Spišská Nová Ves diskriminovala rómsku uchádzačku o prácu

POĽP

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vyhovel žalobe rómskej ženy, ktorá sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila v roku 2010, keď sa uchádzala o pracovné miesto terénnej sociálnej pracovníčky v meste Spišská Nová Ves. Podľa súdu sa jej musí mesto ospravedlniť a finančne ju odškodniť. Ide vôbec o jedno z prvých rozhodnutí slovenských súdov v prípade rasovej diskriminácie v prístupe k zamestnaniu v prospech diskriminovanej osoby. Čítajte viac


odz_c_128

Národné lesnícke centrum diskriminačne prepustilo špičkovú pracovníčku

ODZ

Úspešný súdny prípad ODZ

V piatok 17. marca 2017 Okresný súd vo Zvolene vyhlásil dlho očakávané rozhodnutie v prípade Viery Petrášovej, docentky a súdnej znalkyne v odbore lesníctva, ktorá sa od roku 2009 súdi so svojím bývalým zamestnávateľom, štátnou príspevkovou organizáciou Národné lesnícke centrum (NLC). Súd rozhodol, že výpoveď NLC z roku 2009 je neplatná, okrem iného aj z dôvodu diskriminácie. Vieru Petrášovú (ďalej aj „žalobkyňa“) v konaní zastupuje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Prípad rozhodoval sudca Bohuš Hruška. Čítajte viac


v1t_zdravie

Súd: Obec diskriminovala chlapca s autizmom

Liga lidských práv

Okresní soud ve Vyškově vynesl přelomový rozsudek v medializovaném případu chlapce s autismem, kterého odmítla přijmout jeho spádová škola a poté dalších 14 škol v okolí jeho bydliště. Soud 15. března rozhodl, že se obec dopustila diskriminace na základě zdravotního postižení tím, že místní škole nepomohla zajistit podmínky k tomu, aby se v ní chlapec mohl vzdělávat. Podle Ligy lidských práv, která chlapce zastupovala, se jedná o první rozsudek tohoto druhu v České republice. Čítajte viac


v6t_rasa

Slovensko diskriminovalo Rómku s vysokoškolským vzdelaním

POĽP

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie vyzval SR, aby účinne uplatňovala antidiskriminačnú legislatívu v prípadoch rasovej diskriminácie.

Občianske združenie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) upozornilo na nedávne rozhodnutie Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD), ktorý rozhodol o porušení práv Rómky diskriminovanej v prístupe k zamestnaniu. POĽP poskytovala sťažovateľke právne zastupovanie v prípade. Poškodená Rómka sa v roku 2009 uchádzala o miesto učiteľky na základnej škole. Napriek tomu, že mala vysokoškolské pedagogické vzdelanie, na voľné miesto pedagogického asistenta/ky bola prijatá uchádzačka bez kvalifikácie. Počas výberového procesu navyše poškodená rómska žena čelila verbálnym poznámkam, ktoré poukazovali na to, že dôvodom jej neprijatia bol aj jej etnický pôvod. Následne podala žalobu na súd, ktorou sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila. V súdnych konaniach jej právne zastupovanie poskytovala právnička spolupracujúca s Poradňou. Domáce súdy však jej žalobu zamietli. Čítajte viac