Archív
skripot

Súdne rozhodnutia


v1t_zdravie

Súd: Obec diskriminovala chlapca s autizmom

Liga lidských práv

Okresní soud ve Vyškově vynesl přelomový rozsudek v medializovaném případu chlapce s autismem, kterého odmítla přijmout jeho spádová škola a poté dalších 14 škol v okolí jeho bydliště. Soud 15. března rozhodl, že se obec dopustila diskriminace na základě zdravotního postižení tím, že místní škole nepomohla zajistit podmínky k tomu, aby se v ní chlapec mohl vzdělávat. Podle Ligy lidských práv, která chlapce zastupovala, se jedná o první rozsudek tohoto druhu v České republice. Čítajte viac


v6t_rasa

Slovensko diskriminovalo Rómku s vysokoškolským vzdelaním

POĽP

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie vyzval SR, aby účinne uplatňovala antidiskriminačnú legislatívu v prípadoch rasovej diskriminácie.

Občianske združenie Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) upozornilo na nedávne rozhodnutie Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD), ktorý rozhodol o porušení práv Rómky diskriminovanej v prístupe k zamestnaniu. POĽP poskytovala sťažovateľke právne zastupovanie v prípade. Poškodená Rómka sa v roku 2009 uchádzala o miesto učiteľky na základnej škole. Napriek tomu, že mala vysokoškolské pedagogické vzdelanie, na voľné miesto pedagogického asistenta/ky bola prijatá uchádzačka bez kvalifikácie. Počas výberového procesu navyše poškodená rómska žena čelila verbálnym poznámkam, ktoré poukazovali na to, že dôvodom jej neprijatia bol aj jej etnický pôvod. Následne podala žalobu na súd, ktorou sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila. V súdnych konaniach jej právne zastupovanie poskytovala právnička spolupracujúca s Poradňou. Domáce súdy však jej žalobu zamietli. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Vnútroštátna judikatúra v prípadoch diskriminácie

Hoci antidiskriminačný zákon je účinný už od roku 2004, verejnosti je stále známych len niekoľko prípadov, v ktorých sa jednotlivci a jednotlivkyne na jeho základe domáhali ochrany. Ponúkame opis prípadov, v ktorých slovenské súdy rozhodovali o žalobách súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ, predtým Súdny dvor Európskych spoločenstiev) je inštitúciou Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, ktorá dozerá na to, či sa pri interpretácii a aplikácii Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a ďalších zmlúv EÚ dodržiava právo. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu je orgán, na ktorý sa môžu obracať jednotlivci, voči ktorým zmluvné strany Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd porušili práva, ktoré z tohto dohovoru vyplývajú. Zmluvnými stranami dohovoru sú jednotlivé štáty, ktoré ho podpísali. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Databáza sumárov súdnych rozhodnutí ESĽP a SDEÚ

Základné informácie (sumáre) o dôležitých súdnych rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu a Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) v Luxemburgu, ktoré sa týkajú diskriminácie a porušovania ľudských práv. Poskytujú poznatky o podstatných skutočnostiach, ktoré príslušné súdne rozhodnutie prinieslo. Čítajte viac