Archív
skripot

Tlačové správy


v6t_rasa

ESĽP: Slovensko nevyšetrilo policajné násilie voči rómskemu chlapcovi dostatočne

POĽP

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) odsúdil Slovensko v prípade policajného násilia voči rómskemu chlapcovi, ku ktorému malo dôjsť v roku 2010 na policajnej stanici v jednej z obcí v okolí Košíc. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv.

Rozhodnutie sa týka prípadu šestnásťročného rómskeho chlapca, ku ktorému došlo 18. decembra 2010, kedy ho spolu s ďalšími dvoma rómskymi chlapcami zadržali príslušníci obvodného oddelenia polície a odviedli na policajnú stanicu v jednej z obcí v okolí Košíc. Tam ich podľa výpovede poškodeného chlapca zadržiavali počas nasledujúcej noci približne trinásť hodín, počas ktorých na nich policajti vyvíjali fyzický a psychický nátlak a nútili ich, aby sa priznali k trestnej činnosti, ktorej sa mali údajne dopustiť. Zadržaných chlapcov bili dlaňami a päsťami, čím im spôsobili zranenia s dobou liečenia do siedmich dní. Počas celej doby policajného zadržania si zároveň chlapci nemohli sadnúť ani ľahnúť a nebolo im poskytnuté žiadne jedlo a voda. Čítajte viac


v3t_rod

Komisár pre ľudské práva upozorňuje na porušovanie práv žien pri pôrodoch. Poukazuje aj na SR

ODZ

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks vydal včera (21. 7.) všeobecný komentár k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien, v ktorom poukazuje na najzávažnejšie aspekty porušovania ľudských práv žien v tejto oblasti. Návrhmi konkrétnych opatrení vyzýva vlády členských štátov Rady Európy, aby odstránili nedostatky a zabezpečili nápravu. NilsMuiznieks_wRE_280x180Vo viacerých problematických prípadoch osobitne menuje Slovensko, pričom vychádza aj z nedávnych záverečných zistení Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (výbor CEDAW).

V otázke pôrodov a starostlivosti o zdravie rodiacich žien, ktorej venuje značnú pozornosť, sa odvoláva na výskumnú správu ŽENY – MATKY – TELÁ, ktorú minulý rok vydalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s OZ Ženské kruhy a expertkami ďalších mimovládnych organizácií. Túto správu menuje ako jedinú spomedzi obdobných správ vypracovaných v jednotlivých štátoch. Čítajte viac


UNHRC_logo_w

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval slovenskú vládu, aby dôsledne plnila svoje záväzky

ERRC – POĽP – ODZ

Výbor OSN pre práva dieťaťa vyzval slovenskú vládu, aby dôsledne plnila svoje záväzky na ochranu práv detí. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré Výbor vydal po svojom májovom zasadnutí a diskusii so slovenskou vládnou delegáciou v Ženeve.

Mimovládne organizácie Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Poradňa pre občianske a ľudské práva (POĽP) a Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) poskytli Výboru informácie o aktuálnej situácii v oblasti ochrany práv detí na Slovensku. V správach zaslaných Výboru konkrétne informovali o znevýhodnenej situácii rómskych detí a o porušeniach v oblasti reprodukčných práv a reprodukčného zdravia dievčat a mladých žien. Čítajte viac


cedaw

OSN vyzvala SR na dôsledné napĺňanie záväzkov v oblasti ľudských práv žien

ODZ – POĽP – ŽK – TransFúzia – CRR – ERRC

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (tzv. CEDAW výbor) vyzval vládu Slovenskej republiky, aby prijala kroky smerom k riadnemu napĺňaniu práv žien v SR. Vyplýva to zo záverečných zistení, ktoré výbor vydal následne po svojom novembrovom zasadnutí k Slovensku. Vo svojich odporúčaniach Slovenskej republike výbor poukázal na mnohé dlhodobo neriešené problémy a porušenia v oblasti ľudských práv žien. Kritizoval vládu napríklad za nedostatky v oblasti inštitucionálneho nastavenia, násilia páchaného na ženách, porušovania práv na trhu práce, znevýhodňovania v oblasti rodinných vzťahov, či v oblasti reprodukčných práv. Prierezovo sa intenzívne venoval situácii žien patriacich k znevýhodneným skupinám, ako napríklad rómskym ženám, ženám so zdravotným postihnutím, migrantkám, lesbám či trans ženám, ako aj ženám – samoživiteľkám. Čítajte viac


cedaw

Sledujte v priamom prenose: Slovensko sa zodpovedá OSN za napĺňanie ľudských práv žien

ODZ

Právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť sa v týchto dňoch zúčastňuje na 62. zasadnutí Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (výbor CEDAW) v Ženeve. Slovenská republika sa na ňom bude zodpovedať z napĺňania svojich záväzkov odstraňovať diskrimináciu a porušovanie ľudských práv žien už vo štvrtok 12. novembra. Medzi 10. – 13. h a potom medzi 15. – 17. h môžete sledovať v priamom prenose, čo vláda hovorí (predpokladané, že bude odpovedať po slovensky s tlmočením), neskôr sa záznam presunie do archívu. Približne 3 týždne po zasadnutí vydá výbor CEDAW pre SR tzv. záverečné zistenia (Concluding Observations), kde zhrnie, čo zistil a dá odporúčania vláde. Reportovanie výboru a následný dialóg vlády s ním je v oblasti ľudských práv žien veľmi významnou udalosťou – posledné takéto reportovanie a dialóg sa udiali v roku 2008. Ako vidno z vtedajších odporúčaní výboru, až tak veľa sa odvtedy nezmenilo… Čítajte viac


v3t_rod

Som ženou v IT

SME.sk

hlavna_fotografia-r775„Mojou vášňou je inšpirovať ženy v ich profesijnom IT raste. Nejde len o kariéru a peniaze. Je za tým najmä pocit užitočnosti a osobného šťastia. A je dávno dokázané, že mužsko-ženská dynamika prináša do života firmy zdravú krv, progres a utešené výsledky“, hovorí Martina.
Foto: archív Martiny Šturdíkovej

Čítajte viac