Archív
skripot

Vzdelávacie aktivity


ZVJS_KE-Saca_DankaL_160125

Projekt PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ v ústave na výkon trestu Košice-Šaca

ZVJS

Dňa 25. januára 2016 sa v ÚVTOS Košice-Šaca uskutočnilo záverečné stretnutie a odovzdávanie osvedčení pre štrnástich absolventov vzdelávania odsúdených v oblasti práva v rámci programu PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ / STREET LAW. Projekt sa v ústave realizuje od roku 2005 v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť a Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom vzdelávania je zvyšovanie právneho vedomia odsúdených vo výkone trestu, a tým vytvorenie predpokladu pre ich úspešné zaradenie sa do spoločnosti po prepustení na slobodu, predchádzanie recidíve v páchaní trestnej činnosti a odbúravanie vzájomných predsudkov medzi odsúdenými a ostatnou spoločnosťou. Čítajte viac


odz_c_128

Pozvánka: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo (workshop)

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) na workshop

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo.

Workshop bude viesť a odborné príspevky bude prezentovať Mgr. Monika Bosá, PhD.

Kedy: streda 25. marca 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: v budove ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave – v blízkosti priestorov združenia ODZ.

Počas prestávok v priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby je možné preplatiť cestovné a zabezpečiť ubytovanie. Čítajte viac


odz_c_128

POZVÁNKA: Workshop o ľudských právach a diskriminácii – 7. máj 2014

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť pozýva na ďalší workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Tie tvoria hlavnú tému workshopu.

Workshop je určený vysokoškolským študentkám a študentom humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Odborné príspevky budú prezentovať a tréning budú viesť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková. Čítajte viac


odz_c_128

Workshop: Právo na rovnosť – napĺňame ľudskoprávne záväzky SR?

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva študentky a študentov na workshop Právo na rovnosť: napĺňame vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Podujatie je súčasťou ucelenej série podujatí združenia ACADEMIA AEQUALITAS, ktorej cieľom je o. i. prispieť neformálnym vzdelávaním k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti, a to najmä prostredníctvom preventívnych opatrení. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Spoznávajme svoje práva spojené s občianstvom EÚ

Aktívne občianstvo je témou nielen na lokálnej či regionálnej úrovni. Stále viac sa spomína aj v súvislosti s občianstvom Európskej únie. Hoci od roku 2004 máme toto občianstvo i my a volíme vo voľbách do Európskeho parlamentu, len málokomu sa s pojmom európskeho občianstva spájajú aj konkrétne práva. Práve preto tento rok Európska komisia podporuje aktivity smerujúce k oboznamovaniu sa s našimi právami, ktoré ako občianky a občania EÚ zatiaľ veľmi nevyužívame.

Čítajte viac


diskriminacia_webka

POZVÁNKA: Ide o Európu, ide o teba

Zapojte sa do diskusie!

Európska únia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov a občianok.
Chcete sa dozvedieť viac o svojich občianskych právach a možnostiach ovplyvniť dianie na úrovni EÚ?
Príďte diskutovať o tejto téme na informačno-vzdelávacie podujatie na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


Čítajte viac