Archív
skripot

Vzdelávacie aktivity


v3t_rod

Workshop ODZ k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť zorganizovalo 7. decembra 2016 v Bratislave workshop s diskusiou o nedostatkoch v dodržiavaní adekvátnych štandardov zdravotnej starostlivosti a porušovaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodmi, ako aj o možných prístupoch na dosiahnutie potrebnej zmeny. Rozvíja tak diskurz o tejto téme, ktorý otvorilo vydaním publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku v minulom roku. Do diskurzu okrem iného vnieslo ľudskoprávnu perspektívu, keďže publikácia sa ako prvá na Slovensku zaoberá pôrodnou starostlivosťou z pohľadu ľudských práv žien. Čítajte viac


v3t_rod

Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to?

ODZ

“Prijatie príslušnej legislatívy ešte neznamená napĺňanie ľudských práv. Je to len vytvorenie podmienok, aby sa ľudské práva napĺňali v praxi.” “S verejnými politikami musí korešpondovať aj vnútorné nastavenie, postoje ľudí, ktorí ich realizujú. Je preto nevyhnutné vzdelávať ľudí pracujúcich vo verejných inštitúciách. A je to nutné aj pre efektívne fungovanie týchto inštitúcií.”

To sú len niektoré z myšlienok, ktoré zazneli na na workshope Rodové politiky a rodovo zodpovedné inštitúcie – ako na to? Workshop pripravilo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť 23. 11. 2016 v Bratislave a nadviazal na vydarenú panelovú diskusiu o štruktúrnych aspektoch rodových nerovností vo verejných politikách. Čítajte viac


ZVJS_KE-Saca_DankaL_160125

Projekt PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ v ústave na výkon trestu Košice-Šaca

ZVJS

Dňa 25. januára 2016 sa v ÚVTOS Košice-Šaca uskutočnilo záverečné stretnutie a odovzdávanie osvedčení pre štrnástich absolventov vzdelávania odsúdených v oblasti práva v rámci programu PRÁVO NA KAŽDÝ DEŇ / STREET LAW. Projekt sa v ústave realizuje od roku 2005 v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť a Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Cieľom vzdelávania je zvyšovanie právneho vedomia odsúdených vo výkone trestu, a tým vytvorenie predpokladu pre ich úspešné zaradenie sa do spoločnosti po prepustení na slobodu, predchádzanie recidíve v páchaní trestnej činnosti a odbúravanie vzájomných predsudkov medzi odsúdenými a ostatnou spoločnosťou. Čítajte viac


odz_c_128

Pozvánka: Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo (workshop)

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva študentky a študentov humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) na workshop

Autonómia v párových vzťahoch s dôrazom na sexualitu a rodičovstvo.

Workshop bude viesť a odborné príspevky bude prezentovať Mgr. Monika Bosá, PhD.

Kedy: streda 25. marca 2015 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: v budove ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave – v blízkosti priestorov združenia ODZ.

Počas prestávok v priebehu podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby je možné preplatiť cestovné a zabezpečiť ubytovanie. Čítajte viac


odz_c_128

POZVÁNKA: Workshop o ľudských právach a diskriminácii – 7. máj 2014

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť pozýva na ďalší workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Tie tvoria hlavnú tému workshopu.

Workshop je určený vysokoškolským študentkám a študentom humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Odborné príspevky budú prezentovať a tréning budú viesť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková. Čítajte viac


odz_c_128

Workshop: Právo na rovnosť – napĺňame ľudskoprávne záväzky SR?

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) pozýva študentky a študentov na workshop Právo na rovnosť: napĺňame vnútroštátne a medzinárodné ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky? Podujatie je súčasťou ucelenej série podujatí združenia ACADEMIA AEQUALITAS, ktorej cieľom je o. i. prispieť neformálnym vzdelávaním k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti, a to najmä prostredníctvom preventívnych opatrení. Čítajte viac