Archív
skripot

Migrantky na Slovensku – neviditeľná skupina?

diskriminacia_webka

Názov výskumu: Migrantky na Slovensku – neviditeľná skupina?

Autorky:

Oľga Gyárfášová, Jarmila Filadelfiová, Martina Sekulová
Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Rok: 2009

Základné ciele projektu:

• spoznať rodinné a rodové aspekty života migrantov a migrantiek z tretích krajín na Slovensku
• získať odporúčania pre zlepšenie implementácie integračných politík na Slovensku
• prispieť k scitliveniu slovenskej spoločnosti, odstráneniu predsudkov a podporiť
toleranciu
• prispieť k zlepšeniu pozície žien – migrantiek v slovenskej spoločnosti a upriamiť na tento problém pozornosť odbornej a širokej verejnosti na základe empirického výskumu a diseminácie jeho výsledkov
• prispieť k lepšiemu definovaniu či vymedzeniu indikátorov

Typ výskumu:
• sekundárna analýza výskumov a štatistických dát
• hĺbkové rozhovory s migrantkami (20 príbehov – Ukrajina, Rusko, Srbsko, Macedónsko, India, Afrika, Vietnam)
• hĺbkové individuálne rozhovory a skupinové diskusie s predstaviteľkami a predstaviteľmi migrantských komunít na Slovensku (4 +1)
• hĺbkové rozhovory so zástupcami MIC v Bratislave a Košiciach

Projekt:

Rodinné a rodové aspekty integrácie migrantov z tretích krajín
Medzinárodná výmena skúseností v oblasti využívania indikátorov integrácie
• program Solidarita pri riadení migračných tokov
• Projekt finančne podporila Európska únia z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Trvanie projektu: marec 2009 – december 2009
Na stiahnutie:

  • Prezentácia Migrantky na Slovensku – neviditeľná skupina?