Archív
skripot

Odporcovia interrupcií prekrúcajú koncept ľudských práv

Zenske_kruhy_l_fb_225x225

DenníkN.sk / Blog Ženské kruhy

V čase písania tohto stanoviska sú v parlamente štyri návrhy obmedzenia zákona, ktorý ženám na Slovensku v súčasnosti umožňuje prístup k bezpečnej interrupcii do ukončenia prvého trimestra bez udania dôvodu. V nedeľu sa konal pochod, ktorého organizátori požadujú úplný zákaz interrupcií.

V Ženských kruhoch podporujeme zachovanie aktuálnej právnej úpravy a považujeme súčasné návrhy na zmenu legislatívy za nekoncepčné a účelové. Keď sme naše stanovisko vyjadrili verejne, stretli sme sa s otázkami, či takýto postoj nie je v rozpore s ochranou ľudských práv, na ktoré sa vo svojej práci odvolávame. Preto sme sa rozhodli podať vysvetlenie princípov, z ktorých vychádzame, a poukázať aj na to, ako prípadné sprísnenie legislatívy prostredníctvom nekoncepčných návrhov vytvára pôdu pre nové morálne dilemy a negatívne zasahuje aj ženy, ktorých tehotenstvá boli želané a plánované.

Deklarácia ako aj Dohovor sa nezaoberajú čiastkovými právami alebo etickými dilemami. Dohovor jednotlivé štáty zaväzuje ochraňovať ľudské práva občanov a občianok „bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Štatút občana a občianky získava človek narodením.

Právo na život, telesná integrita a autonómia sú v koncepte ľudských práv vnímané ako základné, nedotknuteľné minimum priznávané ľuďom bez rozdielu. Na právo na telesnú integritu žien pri pôrode sa odvolávame aj pri našej advokačnej činnosti. Vnímame tieto práva ako nástroj, ktorým medzinárodné právo o.i. ochraňuje ženy pred diskrimináciou z dôvodu pohlavia.

Organizátori národného pochodu za život sa odvolávajú na ľudské práva a nediskrimináciu pri presadzovaní úplného zákazu interrupcií. „Hnutie za život“ tento právny nástroj ohýba na advokáciu tém a účelov, za ktorými nebol vytvorený. Zvýrazňujeme to na tomto mieste ako odpoveď na námietky, že si vo svojich postojoch a chápaní ľudských práv protirečíme alebo využívame ľudské práva iba v prípadoch, kedy sa nám to hodí, čiže v zasadzovaní sa za práva žien. V skutočnosti je voči konceptu ľudských práv nepoctivé, keď sa 1. právo na život aplikuje na ochranu nenarodeného života od počatia a 2. keď sa ochrana nenarodeného života vytrháva z kontextu ľudských práv (najmä práva na ochranu zdravia, života a slobody ženy).

Predstavte si situáciu, kedy vás štát núti darovať obličku človeku, ktorému tým zachránite život. O tom, či podstúpite operáciu a vzdáte sa jednej obličky, nebudete môcť rozhodovať. V prípade, že s operáciou a darcovstvom nebudete súhlasiť, štát vás donúti nátlakom. Napriek tomu, že konanie by v tomto prípade bolo vedené dobrým úmyslom záchrany života druhého človeka, takýto nátlak zákon neumožňuje práve z dôvodu ochrany telesnej integrity. Telesná integrita ženy je súčasťou jej práva na život. Je základom, z ktorého sa odvíjajú ďalšie ľudské práva a základné slobody, a zároveň možnosť užívať tieto práva a slobody priamo podmieňuje.

Ak by sme sa rozhodli poskytnúť bezpodmienečnú a absolútnu ochranu života plodu, nevyhnutne by to znamenalo obmedziť telesnú integritu a autonómiu ženy. Súčasná právna úprava interrupcií predstavuje kompromisné riešenie, ktoré rozpoznáva hodnotu nenarodeného života a poskytuje mu ochranu, ktorej miera sa zvyšuje spolu s postupujúcim tehotenstvom, no zároveň ženu úplne nezbavuje práva na telesnú integritu. Tento stav je výsledkom dlhodobej a medzinárodnej diskusie zohľadňujúcej poznatky z medicíny, histórie a ďalších spoločenských vied a je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.

Čítajte viac

Ženské kruhy
 
© N Press, 2019
Článok uverejnil portál DennikN.sk v rubrike Blog 24. 9. 2019 o 23:20.