Archív
skripot

“Počet interrupcií klesá” nie je argument

Zenske_kruhy_l_fb_225x225

DenníkN.sk / Blog Ženské kruhy

Vždy, keď sa objaví nový návrh na sťaženie prístupu žien k bezpečným interrupciám, v diskusiách zaznieva veta: „Počet interrupcií neustále klesá.“ Je používaná ako argument proti sprísňovaniu platnej legislatívnej úpravy.

Nie je to náhoda. Konzervatívne kruhy tvrdia, že interrupcie sú zlo a zhodne sa na tom podľa nich celá spoločnosť. Logickým pokračovaním tohto (ako ukážeme mylného) tvrdenia je, že zlo treba eliminovať.

Argument o klesajúcich interrupciách je potom používaný v dobrej viere, že propagátorov okliešťovania práv žien odzbrojí. Tí a tie, ktorí sa pri obhajobe práv žien odvolávajú na klesajúce trendy, ako keby zabúdali na tú najdôležitejšiu vec: Napĺňanie reprodukčných práv nie je matematická úloha. V prvom rade je otázkou ochrany zdravia, práv a postavenia žien v spoločnosti.

Reprodukčné práva sa netýkajú iba interrupcií a netýkajú sa výhradne žien, no na ich životy majú disproporčne najväčší dopad. Preto sa v medzinárodnom práve spája napĺňanie a ochrana týchto práv s odstraňovaním diskriminácie žien.

Reprodukčné práva zahŕňajú vzdelávanie o sexualite a reprodukcii, bezplatný prístup k účinným metódam antikoncepcie, právo na rešpektujúcu a nenásilnú zdravotnú starostlivosť súvisiacu s reprodukčným zdravím, tehotenstvom a pôrodom a podobne. Súčasťou toho všetkého je aj prístup k bezpečným interrupciám pod medicínskym dohľadom.

Interrupcie teda nestoja ako izolovaný úkon, ale sú prvkom širšieho konceptu reprodukčných práv, o ktorých riadnom napĺňaní môžeme hovoriť iba v prípade, že sa deje ako celok.

Cieľom napĺňania týchto práv je umožniť ženám slobodne sa rozhodnúť o počte a čase narodenia detí, a to tak, aby pri tom nebolo zbytočne ohrozované ich zdravie alebo životy.

Znižovanie počtu interrupcií nie je samo osebe legitímny cieľ

Ženy sa rozhodnú pre ukončenie tehotenstva z rôznych dôvodov. Zákaz alebo obmedzenie prístupu k interrupciám tieto dôvody nijako neriešia. Klesajúci alebo stúpajúci trend v oficiálnych štatistikách je prejavom viacerých faktorov. Od dostupnosti interrupcie v regióne, cez prístup k bezplatnej antikoncepcii, kvality sexuálnej výchovy, miery chudoby či miery násilia voči ženám v spoločnosti.

V krajine, kde oficiálny systém ženám zabezpečuje medicínsky dohľad iba v prípade chirurgickej interrupcie, môžu byť štatistiky navyše ovplyvnené práve aj absenciou tabletkovej formy, ktorá je dostupná v zahraničí. Tak, ako sa menia tieto faktory, môže sa v budúcnosti meniť aj miera interrupcií.

Napríklad v prípade schválenia tabletkovej formy, môže miera interrupcií zachytených v oficiálnych štatistikách vzrásť, no v skutočnosti pôjde o pozitívny jav. Bude to znamenať, že ženy, ktoré predtým vyhľadávali tabletkovú formu mimo oficiálneho systému, a to aj za cenu zníženej bezpečnosti, nevystavujú viac svoje zdravie zbytočným rizikám.

Alebo môže vzrásť počet žien, ktoré otehotneli v dôsledku znásilnenia, pretože počas pandémie boli častejšie vystavené násiliu zo strany ich partnera alebo sa výrazne zhoršila ich sociálna situácia. V takom prípade je potrebné, aby štát vyvinul úsilie a vytvoril adresné verejné politiky na zlepšenie životných podmienok žien a ich rodín.

Čítajte viac

Miroslava Rašmanová, Zuzana Krišková
Ženské kruhy

Pozrite aj:

 
© N Press, 2020
Článok uverejnil portál DennikN.sk v rubrike Blog 20. 9. 2020 o 19:08.