Archív
skripot

Podcast ŽK – interrupcie: Ide o moc, nie o pomoc

v3t_rod

ženské kruhy

V parlamente je v druhom čítaní návrh zákona k interrupciám, ktor‎ý prináša obmedzenia pre ženy, ktoré túto zdravotnú starostlivosť potrrebujú.

O tom, čo tento zákon znamená pre ženy, sa rozprávala predsedníčka združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková s Adrianou Mesochoritisovou z občianskeho združenia Možnosť voľby.

Vypočujte si podcast

 
Adriana Mesochoritisová
– politologička, rodová trénerka a aktivistka. Od roku 1999 pôsobí v mimovládnom sektore, s výnimkou rokov 2003 – 2004 (riaditeľka Odboru rovnosti príležitostí na MPSVR SR). Zameriava sa na oblasť prevencie násilia na ženách, reprodukčné práva a rodové vzdelávanie. Vedie tréningy, prednáša, publikuje, organizuje kampane, pripomienkuje strategické materiály, realizuje projekty. Je štatutárnou zástupkyňou o.z. Možnosť voľby, členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a podpredsedníčkou Výboru pre rodovú rovnosť. V roku 2015 sa stala laureátkou ocenenie Piata žena v kategórii AKTIVIZMUS.
 
Možnosť voľby je feministická mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 s cieľom zachovať ľudskoprávny štandard reprodukčných práv žien na Slovensku. Postupne sa začala venovať aj ďalším oblastiam ľudských práv žien, najmä primárnou prevenciou násilia páchaného na ženách a uplatňovaním rodového hľadiska vo verejných politikách.

 
© Ženské kruhy, 2020
Podcast uverejnila webová stránka združenia Ženské kruhy v rubrike Podcasty / Reprodukčné práva žien 21. 9. 2020.