Archív

Kontakty alebo KAM SA OBRÁTIŤ?

Verejné inštitúcie v Slovenskej republike, ktorých úlohou zo zákona je poskytovanie právnej pomoci v prípadoch diskriminácie:

Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O. BOX 125
810 00 Bratislava 1
02 44463040
02 44453080
info@legalaid.sk
www.legalaid.sk

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. BOX 1
820 04 Bratislava 24
www.vop.gov.sk

Adresár ženských organizácií na Slovensku:

Aktívne ženy
Zemplínska 9
071 01 Michalovce
eva.mi.sk@stonline.sk

Aliancia žien Slovenska
Baštova 5
Bratislava
Tel.:+421 2 524 503 46
Fax:+421 2 524 503 46
alianciazien@alianciazien.sk
http://www.alianciazien.sk

Aspekt
Mýtna 38
811 07 Bratislava
Tel.:+421 2 524 916 39
aspekt@aspekt.cz
http://www.aspekt.sk

Centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov
Laurinská 2
815 08 Bratislava
Tel./Fax: +421 2 602 511 68
ncr@gtinet.sk
http://www.rovnopravnost.sk

Centrum rodových štúdií
Šafárikovo námestie 6
818 01 Bratislava
Fax:+421 2 592 441 20
genderstudies@fphil.uniba.sk

EsFem
Svetlá 7
811 02 Bratislava
Tel: +421 903 321 476
esfem@esfem.sk
http://www.esfem.sk

Európska rozvojová agentúra
Na Hôrke 8
949 11 Nitra

Fenestra
Tomášikova 19
040 01 Košice
Fax: +421 55 729 750 5
fenestra@fenestra.sk
http://www.fenestra.sk

Iniciatíva Piata žena
Mýtna 38
811 07 Bratislava
http://piatazena.wordpress.com/

Klub feministických filozofiek
Šafárikovo nám. 6
818 01 Bratislava
Tel.: +421 2 529 649 29
Fax: +421 2 529 660 16
szapuova@fphil.uniba.sk

Klub profesionálnych žien Nitra
Svätourbanská 5
949 01 Nitra
Fax: +421 37 650 471 2
jsafarikova@pobox.sk

Klub Strieborné hlavy
Dolná 7
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 544 186 47

Klub profesionálnych žien Poprad – Kežmarok
Nám. Sv. Egídia 11
058 01 Poprad
partnership@sinet.sk

Kultúrne združenie Rómov Slovenska
Golianova 10
974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: +421 48 414 855 2
kzrsr@stonline.sk
http://www.kzrsr.sk

Možnosť voľby
Anglický názov: Pro Choice
Medená 5
811 02 Bratislava
olga@prochoice.sk
http://moznostvolby.wordpress.com/

Neinvestičný fond rodiny a žien Humenné
Kukorelliho 60
066 01 Humenné
Tel.:+421 57 775 335 3

Občianske združenie rómskych žien Lucia
Hlavná 68
040 01 Košice
Tel.:+421 55 625 003 0, +421 907 191 809
Fax:+421 55 625 003 0

OZ VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Námestie Štefana Moyzesa 4
974 01 Banská Bystrica
Tel.:+421 48 415 169 1-2, +421 48 415 169 3
voka@voka.sk
http://www.voka.sk

Prvé lesbické združenie Museion
Bratislava
Tel.:+421 905 927 291
fabry@odz.sk
http://www.lesba.sk

Pro Familia
P. O. BOX, Gorkého 1
066 01 Humenné
profamiliahe@nextra.sk

Profesionálne ženy
Laurinská 2
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 544 110 88
Fax: +421 2 546 489 12
profwomen@zutom.sk

Slovensko-český ženský fond/Slovak-Czech Women’s Fund
Hlavatého 10
811 03 Bratislava
Tel./Fax.: +421 2 544 179 37
klementova@womensfund.sk
http://www.womensfund.sk/

Spoločenstvo žien sociálnej demokracie
Starohradská 14
851 05 Bratislava
Tel: +421 2 638 309 18
Fax: +421 2 638 354 86
arlena@stonline.sk

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Palisády 44
811 06 Bratislava
Tel.:+421 2 544 308 89
Fax: +421 2 544 308 89
planovane@rodicovstvo.sk
http://www.rodicovstvo.sk

TOP Centrum podnikateliek
Prešovská 39
821 09 Bratislava
Tel: +421 2 555 606 85
Fax: +421 2 555 712 03
info@tcp.sk

Urobme to!
Laurinská 2
811 01 Bratislava
Tel: +421 2 544 172 12
Fax: +421 2 544 190 69
aac@aac.sk

VEDAM Žilina
Martinská 1/6
010 08 Žilina
Fax: +421 41 724 332 6
gea.vera@marta.sk

Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Baštova 5
811 03 Bratislava
Eva.Havelkova@vnjh.sk

Združenie Ester
Trieda SNP 55
040 11 Košice
Tel.:+421 55 728 705 1, +421 905 508 579
Fax:+421 55 728 705 3
marta@telecom.sk

Združenie JEKHETANE – SPOLU
Višňová 8
080 01 Prešov

Združenie príslušníčok policajného zboru
Račianska 45
812 72 Bratislava
bujnakov@minv.sk

Združenie žien Slovenska
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Tel./Fax: +421 45 531 430 3
vpetras@fris.sk

Združenie žien v armáde SR
Slatinská 11
822 02 Bratislava
Tel.:+421 905 251 587
slovakmiladies@post.sk

Združenie žien v podnikaní
Laurinská 2
811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 546 489 11
Fax: +421 2 546 489 12
office@zzvp.sk

Žena tretieho tisícročia
Šafárikova 26
075 01 Trebišov
Fax: +421 56 668 297 1
haburatv@stonline.sk

Ženy Kysúc
Podzávoz 1147
022 01 Čadca
Tel.: +421 41 433 489 8
Fax: +421 41 433 489 8
zeny_kysuc@nextra.sk

Živena – spolok slovenských žien
Hviezdoslavova 21
036 01 Martin
Tel.:+421 43 413 264 42, +421 43 423 886 4,
+421 905 733 419, +421 905 733 420
Fax:+421 43 428 630 9

Súvisiace internetové odkazy:

http://gender.ff.cuni.cz
http://store.feminist.org
http://www.babinet.cz
http://www.dieStandard.at
http://www.femina.com
http://www.feminismus.cz
http://www.feminist.com
http://www.fhs.cuni.cz/gender
http://www.fss.muni.cz/gs
http://www.gender.sk
http://www.genderonline.cz
http://www.genderonline.cz
http://www.globalfundforwomen.org
http://www.hardhattedwomen.org
http://www.lolapress.org
http://www.management.gendernora.cz
http://www.padesatprocent.cz
http://www.profem.cz
http://www.prochoice.org
http://www.rovnesance.cz
http://www.rppp.cz
http://www.zabanaprameni.cz
http://www.zenyaveda.cz