Archív
skripot

Postaviť sa za Romanu

lbbti_za_ruky_g_thumb_185x163

Hana Fábry

Zaradenie trestných činov extrémizmu do pôsobnosti Špecializovaného súdu, zjednotenie výkladov a postupov pri uplatňovaní už existujúcej „extrémistickej“ legislatívy či zavedenie trestného činu verejného podnecovania k násiliu alebo nenávisti voči ľuďom (aj) pre ich skutočnú či domnelú sexuálnu orientáciu, to sú zrejme najviac skloňované benefity novely Trestného zákona a trestného poriadku v súvislosti s bojom proti extrémizmu. Aktuálny počin ministerky Lucie Žitňanskej a jej tímu na tomto zamínovanom poli je hoden úctivej poklony. Prijatie noviel vnímam ako dôkaz, že aj jednotlivec môže občas pohnúť horou, len musí vedieť kedy a s kým. A presne to sa podľa právničky zo združenia Ľudia proti rasizmu Ireny Bihariovej, ktorá je v téme doma, podarilo, aj keď novely nie sú dokonalé. Žitňanská dala presadením novelizácií jasne najavo, že rezort spravodlivosti pod jej vedením vníma, ako sa nenápadne, ale iste presúvajú nenávistné prejavy voči ľuďom iného ako „domáceho“ pôvodu, iného ako väčšinového vierovyznania či sexuálnej orientácie z extrému do bežného verejného diskurzu. Celosvetová apokalypsa prvej polovice minulého storočia sa nezačínala inak. Usilovať sa zastaviť tieto nebezpečné tendencie je preto nielen správne, ale najmä potrebné. Iniciatíva Inakosť to vo svojom stanovisku k novelám pomenovala presne: „Rozdeľovaním na ,nás‘ a ,tých druhých‘ a ich odľudštením sa začali mnohé tragédie v našich dejinách. Európske demokracie si preto po 2. svetovej vojne stanovili prísne štandardy na určovanie neprípustných prejavov nenávisti. Nejde o trvanie na nejakej politickej korektnosti, ale o základnú úctu a dodržiavanie ľudskej dôstojnosti každého z nás.“

Čítajte viac

 
© Hana Fábry Prešpurská, 2016
Blog uverejnený na www.hanafabry.eu 4. 11. 2016.