Archív

Odkazy alebo KDE HĽADAŤ INFORMÁCIE

Slovenská republika

Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády Slovenskej republiky

www.ganymedes.info
webová stránka prvého občianskeho združenia gejov a lesieb na Slovensku Ganymedes

Výskum diskriminácie na základe sexuálnej orientácie na Slovensku
webová stránka projektu Q-Archív združení Ganymedes a Altera

www.lesba.sk
webová stránka Prvého lesbického združenia Museion

www.altera.sk
webová stránka Občianskeho združenia lesbických a bisexuálnych žien Altera

http://diskriminacia.altera.sk
webová stránka Občianskeho združenia lesbických a bisexuálnych žien Altera, zameraná na dikrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie

www.inakost.sk
webová stránka občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť

www.hab.sk
webová stánka občianskeho združenia HaB (Košice)

medzipriestor
webová stránka kresťansky a zároveň moderne zmýšľajúcich lesieb a gejov

www.rogy.cz
webová stránka internetového rádia – informácie z GLBT sveta: správy, publicistika, hudba, galéria, diskusie

www.zivotnepartnerstvo.sk
webová stánka, špecificky zameraná na problematiku partnerstiev gejov a lesieb

www.gaylive.sk
webová stránka, plná informácií, zábavy, kontaktov, liniek, odkazov, fotografií, videa, chatov, erotiky ap.

 

Česká republika

Gay Iniciativa
webová stránka občianskeho združenia Gay Iniciativa

Gay a lesbická liga
webová stránka občianskeho združenia Gay a lesbická liga

Parnerstvi.cz
webová stránka občianskeho združenia Gay a lesbická liga s tematickým zameraním na registrované partnerstvo

STUD
webová stránka brnianskeho občianskeho združenia STUD

Filmový festival MEZIPATRA
webová stránka filmového festivalu s gejskou a lesbickou tematikou Mezipatra

Lesba.cz
portál do sveta českých lesieb

 

Medzinárodné organizácie

International Lesbian and Gay Association (ILGA)
webová stránka Medzinárodnej asociácie gejov a lesieb (s celosvetovou pôsobnosťou)

International Lesbian and Gay Association Europe (ILGA Europe)
webová stránka Medzinárodnej asociácie gejov a lesieb (s európskou pôsobnosťou)

International Gay and Lesbian Human Rights Commission

webová stránka Medzinárodnej komisie gejských a lesbických práv