Archív
skripot

Toto mesto nie je pre všetkých

diskriminacia_webka

PoleBlog.sk

Denník N vydal článok s názvom Ako zmeniť mesto pre všetkých? Vo Viedni to dokázali, v Prahe nakreslili, Bratislava sa pripravuje. Zámerom článku bolo predstaviť publikáciu združenia Women Public Space (WPS). Publikácia, na ktorú sa text N-ka odkazuje, má byť príručkou pre širokú plejádu odborníkov a odborníčok pre plánovanie miest. Netýka sa iba architektúry a urbanizmu, ako sa uvádza v článku, ale napríklad i sociálnych vedcov a vedkýň, rovnako tak politiky miestnych samospráv. Zo svojej pozície výskumníčky mesta dodávam, že pokiaľ sa bavíme o tom, ako zmeniť mesto pre všetkých, na plánovanie zásahov do miest nemá právo iba odborná verejnosť. Rovnako sa týka širokej plejády ľudí, ktorí v meste žijú, nakoľko tým mesto utvárajú. Obyvateľstvo je rozmanité a tvoria ho rovnako manažéri ako i ľudia bez domova.

People relaxing in nature in a beautiful urban park, city skyline on the background

Stratégie prezentované WPS sú však v článku interpretované tak, že nereprezentujú podstatu publikácie WPS – férové mesto – skôr zdôrazňujú rodové stereotypy a predstavu o tom, že mesto rozhodne nie je pre všetkých. Navyše je text dopĺňaný vyjadreniami hlavnej architektky Bratislavy, Ingrid Konrád, kde nie je zrejmé a vysvetlené či a ako tieto názory ne/korešpondujú so stratégiami príručky.

Naprieč článkom Denníka N sú prezentované konkrétne úryvky publikácie o potrebách obyvateliek i obyvateľov miest. Vyjadrenia a interpretácie v článku typu ženy potrebujú osvetlené priestranstvá alebo dievčatá potrebujú neohradené ihriská, lebo sa boja, sú problematické.

Ako správne uvádza jeden z komixových príbehov, použitých v publikácii WPS, neboja sa iba ženy, rovnako je strach vlastný mužom. Muži či chlapci sa však so svojimi obavami či strachom z verejných priestranstiev budú zverovať a prezentovať v oveľa menšej miere. Naše správanie a odlišné vnímanie (i verejných priestranstiev) však nevychádza z nejakej prirodzenej biologickej odlišnosti mužov a žien. Dôvodom sú očakávania a predstavy spoločnosti plynúce z rodových stereotypov.

Téma strachu žien vo verejných priestranstvách lemuje celý text a zabúda na to podstatné. Témou totiž nemá byť ďalšie šírenie stereotypov o „slabom“ a „silnom“ pohlaví, hlásaním o tom, že ženy sa boja. Témou má byť problematika ohrozenia vo verejných priestranstvách, teda že ženám i mužom vo verejných priestranstvách môže hroziť riziko nebezpečenstva a má byť vysvetlené ako toto riziko riešiť.

Čítajte viac

Barbora Bírová
 
© Pole, 2017
Článok uverejnil kultúrno-spoločenský blog Poleblog.sk 1. 3. 2017 v rubrike Spoločnosť/Výber.

Ilustračné foto: istockphoto.com