Archív
skripot

Únia je v rodovej rovnosti na polceste, Slovensko na chvoste

v3t_rod

EurActiv.sk

Prvý index rodovej rovnosti pre EÚ ohodnotil každý členský štát a predstavil pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach. Najlepšie dopadli severské krajiny, Slovensko sa spolu s Talianskom umiestnilo na 4. mieste od konca.

Európsky inštitút rodovej rovnosti (EIGE) vo štvrtok 13. júna predstavil Index rodovej rovnosti (GEI) pre Európsku úniu. „Tento jedinečný nástroj merania podporuje politické rozhodovanie založené na dôkazoch a naznačuje, kde by sa mali presunúť politické priority na urýchlenie procesu dosiahnutia rodovo rovnej Európy,“ uviedla riaditeľka EIGE Virginija Langbakk.

Hoci bola rovnosť žien a mužov uznaná ako jedna zo základných hodnôt Európskej únie už od jej počiatku, Únia je stále len na polceste k dosiahnutiu tohto cieľa. Priemerné skóre celej Únie bolo 54, kde 1 je žiadna rodová rovnosť a 100 je plná.

Inštitút vypracoval GEI na návrh Európskej komisie. Sleduje a porovnáva situáciu rodovej rovnosti v niekoľkých kľúčových oblastiach, ktoré EIGE rozdelilo do kategórií práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie. Téme rodového násilia sa venovali samostatne vzhľadom na odlišnú perspektívu.

Realita potvrdzuje – sme na chvoste

V celkovom porovnaní členských krajín dopadli najlepšie Švédsko, Dánsko a Fínsko, najhoršie Rumunsko, Bulharsko a Grécko. O štvrtú pozíciu od konca sa delí Slovensko spolu s Talianskom.

„Toto umiestnenie Slovenska ma síce mrzí, ale neprekvapuje,“ poznamenala Oľga Pietruchová. „Odráža to najmä stále silné tradičné rozdelenie úloh mužov a žien v otázke starostlivosti a neplatenej práce, ako aj vysoký stupeň segregácie na trhu práce a vo vzdelaní. Na druhej strane treba povedať, že každá krajina má svoje špecifiká, ktoré index nedokáže zohľadniť,“ dodala.

„Myslím však, že umiestnenie zodpovedá realite a tomu, že rodová rovnosť nie je u nás vnímaná ako celospoločenská téma ani politická priorita, o čom svedčí aj nedávna diskusia v NR SR k uvedeniu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012,“ poznamenala.

Materiál schválil slovenský parlament 28. mája. V rámci diskusie sa napríklad veľká pozornosť venovala tomu, aby sa názov dokumentu zmenil na správu o stave rovnoprávnosti pohlaví a rozšírila o mužské pohlavie, menej pozornosti sa už venovalo samotnému obsahu správy.

Vzhľadom na pretrvávajúcu dlhovú a ekonomickú krízu sa v správe okrem iného upozorňuje na to, že absolútna väčšina protikrízových a konsolidačných opatrení smerovala do odvetví hospodárstva, v ktorom dominujú muži, ako je stavebníctvo, energetika či automobilový priemysel. Ženy pritom tvoria na Slovensku takmer 45 % pracovnej sily.

Ako vyplýva z Indexu rodovej rovnosti, najslabším článkom na Slovensku je rodová rovnováha časového rozdelenia aktivít pracovného a súkromného života, zaťaženie medzi povinnosťami v práci, starostlivosti o domácnosť a rodinu, ale tiež sociálnych aktivít, v kultúrnej, charitatívnej a inej voľnočasovej oblasti. Zatiaľ čo Holandsko získalo skóre na úrovni 71,3, Slovensko spolu s Rumunskom len 17,8.

Čítajte viac

Na stiahnutie:

 

Informáciu uverejnil portál www.EurActiv.sk 13. 6. 2013 v sekcii Rovnosť šancí.