Archív

História diskriminácie alebo PREČO A KOMU SA TO DEJE?

Diskriminácia z dôvodu veku je pomerne novým javom a súvisí s demografickými zmenami najmä v Európe a Severnej Amerike.Populácia v týchto regiónoch postupne starne, to znamená, že vďaka lepšej zdravotnej strostlivosti a zvýšeniu životnej úrovne sa ľudia dožívajú dlhšieho veku. Navyše sú viac vitálni, „pri sile“, môžu byť preto pracovne a spoločensky aktívni oveľa dlhšie. Na druhej strane sa v týchto regiónoch rodí čoraz menej detí, takže každá generácia má čoraz menej detí a vnúčat, ktoré by ich nahradili.

Ešte v prvej polovici minulého storočia problém starnutia populácie prakticky neexistoval. Vďaka ťažkej práci a často nezdravým životným podmienkam ľudia umierali oveľa mladší. Vojny a choroby nedovolili veľkému počtu ľudí dožiť sa dlhej staroby. Navyše, ľudia pracovali, dokým vládali. Neskôr sa očakávalo, že sa o starého človeka postará rodina (ako je to doteraz v mnohých ázijských a afrických kultúrach).

Avšak vďaka častým presunom ľudí za prácou a lepším životom, v rámci krajín ako aj za hranice, ako aj rozpadu tradičnej viacgeneračnej rodiny, väčšina starých ľudí žije dnes u nás oddelene od svojich detí i vnúčat. Opatrovanie a podpora, ktorú si predtým poskytovali členovia rodiny navzájom, sa dostala medzi úlohy štátu, prípadne miest alebo obcí.

Individualistická filozofia modernej doby v Európe spôsobuje takisto rýchle osamostatňovanie sa mládeže. Starí aj mladí ľudia žijú často samostatne a potrebujú byť sebestační a zapájať sa do života spoločnosti podľa svojich očakávaní a potrieb.

Problém diskriminácie z dôvodu veku, najmä v prístupe k zamestnaniu, sa objavuje vtedy, keď ľudia z ekonomických (potreba udržať si životnú úroveň), alebo sociálnych (potreba byť medzi ľuďmi) či psychologických (potreba cítiť sa užitočný) dôvodov chcú pracovať aj vtedy, keď ich pracovný trh z rôznych dôvodov odmieta.

Starnutie populácie je veľmi závažný jav, ktorý bude ovplyvňovať život našich spoločností v najbližších desaťročiach. Bude určite sprevádzaný aj neskorším odchodom produktívnych ľudí na pracovný odpočinok. Spôsoby, ako sa s tým vyrovnať, treba však hľadať už teraz.

Zmena životného štýlu a všeobecný prístup ku kvalitnému vzdelaniu a rôznym životným možnostiam (napr. cestovanie, štúdium a práca v zahraničí) zmenili aj postavenie mládeže v Európe aj na Slovensku. Mladí ľudia majú dnes vďaka internetu a iným technickým vymoženostiam prakticky neobmedzený prístup k informáciám a sú chtiví rozhodovať o svojom živote v oveľa väčšej miere, ako o tom čo i len snívali ich rodičia či prarodičia. Problémy s týmto spojené sú doteraz len slabo prebádané a budú sa ešte nové objavovať.

Diskriminácia z dôvodu veku je teda pomerne novou a stále rozvíjajúcou sa témou pre verejnú i odbornú diskusiu, či už v oblasti práva, sociálnych služieb, školstva, ekonomiky či iných odborov.