Archív
skripot

Dokumenty Rady Európy

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv – Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms


Násilie na ženách


Zabránenie mučeniu


Európska sociálna charta (1961) (č. 35) (SK) – European Social Charter (EN)


Menšiny


Späť na Medzinárodné dokumenty