Archív
skripot

Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu (panelová diskusia s Barbarou Havelkovou)

v3t_rod

ODZ, 5. 5. 2017

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV pripravilo panelovú diskusiu Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu s JUDr. Barbarou Havelkovou, LL.M., D.Phil., spolupracovníčkou nadácie Shaw Foundation Oxfordskej univerzity, ktorá zároveň predstaví svoju publikáciu Gender Equality in Law. Uncovering the Legacies of Czech State Socialism.

Ako ďalšie panelistky budú diskutovať:

Diskusiu moderuje PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (ODZ).
 
BHavelkova_kniha_fb_event_170517_def

Barbara Havelková pôsobí na Lincoln College a učí na právnickej fakulte Oxfordskej univerzity. Zameriava sa na oblasť práva EÚ, verejného práva, ľudských práv, komparatívneho práva na rovnosť a feministickej jurisprudencie. Vo svojom výskume sa sústreďuje na právnu úpravu rodu v Strednej Európe. Je poradkyňou premiéra vlády Českej republiky v otázkach rodovej rovnosti a práva.

Pozrite aj:

 
Diskusia sa uskutoční v stredu 17. mája v priestoroch SAV v Bratislave.

 
V prípade záujmu kontaktujte ODZ na trubiniova@odz.sk.