Archív
skripot

Databáza sumárov súdnych rozhodnutí ESĽP a SDEÚ

diskriminacia_webka

Základné informácie (sumáre) o dôležitých súdnych rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu a Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) v Luxemburgu, ktoré sa týkajú diskriminácie a porušovania ľudských práv. Poskytujú poznatky o podstatných skutočnostiach, ktoré príslušné súdne rozhodnutie prinieslo.

Sumáre sú usporiadané podľa dôvodov diskriminácie (v zmysle antidiskriminačného zákona – zákon č. 365/2004 Z. z.) a odkazujú na originál a preklad príslušného súdneho rozhodnutia.
 

Pohlavie / rod

Reprodukčné práva, v spojení s diskrimináciou z dôvodu pohlavia/rodu

Násilie, v spojení s diskrimináciou z dôvodu pohlavia/rodu

Sexuálna orientácia

Vek

Rasa / etnická príslušnosť

Zdravotné postihnutie

Náboženské vyznanie

Zamestnanosť

Politické práva