Archív
skripot

Vnútroštátna judikatúra v prípadoch diskriminácie

diskriminacia_webka

Hoci antidiskriminačný zákon je účinný už od roku 2004, verejnosti je stále známych len niekoľko prípadov, v ktorých sa jednotlivci a jednotlivkyne na jeho základe domáhali ochrany. Ponúkame opis prípadov, v ktorých slovenské súdy rozhodovali o žalobách súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania.

Prvé dva z týchto prípadov boli rozhodnuté ešte pred prijatím antidiskriminačného zákona – a to na základe ustanovení pracovnoprávnych predpisov, ktoré zakotvovali zákaz diskriminácie, ako aj možnosť domáhať sa súdnej ochrany s využitím preneseného dôkazného bremena v prípade jeho porušenia.

 

 
Českej republike bolo súdnou cestou riešených viacero prípadov diskriminácie, a to nielen v oblasti zamestnania, ale aj v oblasti prístupu k službám či prístupu k bývaniu. České súdy v týchto prípadoch viackrát priznali obetiam diskriminácie kompenzáciu nemajetkovej ujmy v peniazoch ako kompenzáciu za zásah do ich osobnostných práv.