Archív
skripot

Vnútroštátna judikatúra v prípadoch diskriminácie

diskriminacia_webka

Hoci antidiskriminačný zákon verejnosti stále nie je známych príliš veľa prípadov, v ktorých by sa jednotlivci a jednotlivkyne na jeho základe domáhali ochrany. V tejto sekcii ponúkame opis niektorých prípadov, v ktorých slovenské súdy rozhodovali o otázkach súvisiacich s porušením zásady rovného zaobchádzania. Niektoré z nižšie spracovaných rozhodnutí podrobnejšie popisujú aj procesné inštitúty, ktoré sa majú použiť v takýchto konaniach, najmä tzv. prenesené dôkazné bremeno.

Prvé dva z týchto prípadov boli rozhodnuté ešte pred prijatím antidiskriminačného zákona – a to na základe ustanovení pracovnoprávnych predpisov, ktoré zakotvovali zákaz diskriminácie, ako aj možnosť domáhať sa súdnej ochrany s využitím preneseného dôkazného bremena v prípade jeho porušenia.