Archív
skripot

Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

diskriminacia_webka

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ, predtým Súdny dvor Európskych spoločenstiev) je inštitúciou Európskej únie so sídlom v Luxemburgu, ktorá dozerá na to, či sa pri interpretácii a aplikácii Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a ďalších zmlúv EÚ dodržiava právo.

Hoci Súdny dvor EÚ nerozhoduje spory medzi jednotlivcami (a tiež možnosť jednotlivcov priamo sa obrátiť na tento súd je veľmi obmedzená), vo svojej činnosti sa viackrát zaoberal prípadmi diskriminácie a vyslovil veľmi dôležité interpretačné pravidlá, ktoré sú členské štáty EÚ povinné dodržiavať. Mnohé z týchto pravidiel sa neskôr dostali do európskej legislatívy, ktorá bola následne premietnutá do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov.