Archív

Kontakty alebo KAM SA OBRÁTIŤ?

Verejné inštitúcie v Slovenskej republike, ktorých úlohou zo zákona je poskytovanie právnej pomoci v prípadoch diskriminácie:

Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O. BOX 125
810 00 Bratislava 1
02 44463040
02 44453080
info@legalaid.sk
www.legalaid.sk

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. BOX 1
820 04 Bratislava 24
www.vop.gov.sk

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 208 501 11, 208 501 14
Fax: +421 2 208 501 35
info@snslp.sk

www.snslp.sk

Mimovládne organizácie v Slovenskej republike:

Liga aktivistov pre ľudské práva
P. O. Box 64
810 00 Bratislava
Tel./fax: +421 2 5249 9198
admin@lhra-icpr.org
www.lhra-icpr.org

Ľudia proti rasizmu
P.O.BOX 33
820 04 Bratislava 24
+ 421 2 16356
info@rasizmus.sk
www.rasizmus.sk

Nadácia Milana Šimečku
Panenská 4
81103 Bratislava
+ 421 2 5443 3552
nms@nadaciams.sk
www.nadaciamilanasimecku.sk

Nová Cesta
Nám. Slobody 1
071 01 Michalovce
+421 56 6426 938
ipcr@post.sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva
Krivá 23
040 01 Košice
+421 55 6806 181
poradna@euroweb.sk
www.poradna-prava.sk

Médiá:

Rómska tlačová agentúra
www.rpa.sk

Romano Nevo ĽiL
www.rnl.sk