Archív

Kontakty alebo KAM SA OBRÁTIŤ?

Verejné inštitúcie v Slovenskej republike, ktorých úlohou zo zákona je poskytovanie právnej pomoci v prípadoch diskriminácie:

Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O. BOX 125
810 00 Bratislava 1
02 44463040
02 44453080
info@legalaid.sk
www.legalaid.sk

Kancelária verejného ochrancu práv
Nevädzová 5
821 01 Bratislava – Ružinov
Adresa pre korešpondenciu:

Kancelária verejného ochrancu práv
P. O. BOX 1
820 04 Bratislava 24
www.vop.gov.sk

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 208 501 11, 208 501 14
Fax: +421 2 208 501 35
info@snslp.sk

www.snslp.sk

Mimovládne organizácie v Slovenskej republike

Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov GANYMEDES
Bratislava, celoslovenská pôsobnosť
http://ganymed.webnode.sk/

Prvé lesbické združenie MUSEION
Bratislava, celoslovenská pôsobnosť
museion@zoznam.sk
www.lesba.sk

Občianske združenie lesbických a bisexuálnych žien ALTERA
Bratislava, celoslovenská pôsobnosť
www.altera.sk

Iniciatíva Inakosť
Bratislava, celoslovenská pôsobnosť
www.inakost.sk

HAB Košice
Košice
www.hab.sk