Archív

Prostredia diskriminácie alebo KDE SA TO DEJE?

Diskriminovať môže štát prostredníctvom svojich predstaviteľov/predstaviteliek, teda štátnych úradníkov/úradníčok, policajtov/policajtiek, colníkov/colníčok, pracovníkov/pracovníčok väzenskej stráže, sudcov/sudkýň ap.

Diskriminovať však môže aj človek, ktorý má moc či právomoci rozhodovať o veciach dôležitých pre iných. Napríklad riaditeľ/riaditeľka školy, ktorý/ktorá prijíma učiteľa/učiteľku a rozhodne sa ho/ju neprijať do zamestnania, pretože vie, že učiteľ je gej resp. učiteľka je lesba (prípadne ho/ju za zamestnania po tomto zistení prepustí).

Diskriminovať môže aj ten/tá, kto poskytuje nejaké služby verejnosti, ako napríklad majiteľ/majiteľka reštaurácie či pracovník/pracovníčka súkromnej bezpečnostnej služby, (ne)povoľujúci vstup do zábavného podniku.

Diskriminovať môže aj kolega či kolegyňa v práci alebo spolužiak či spolužiačka v škole – napríklad zosmiešňovaním, ponižovaním, ohováraním či nabádaním na diskrimináciu.

Keďže v zamestnaní či v škole sa ľudia pohybujú v spoločnom prostredí, komunikujú spolu, výsledky ich práce či štúdia mnohokrát závisia od spolupráce s inými. Diskriminácia je teda neodôvodnené rozdielne zaobchádzanie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé.