Archív
skripot

Alternatívna správa Výboru OSN pre práva dieťaťa (EN)

POLP_Written_Comments_thumb_150x150

POĽP

Titul: Written Comments of the European Roma Rights Centre and Center for Civil and Human Rights, Concerning Slovakia. For Consideration by the Committee on the Rights of the Child at the 72nd Pre-Sessional Working Group (5 – 9 October 2015)

Vydali: Poradňa pre občianske a ľudské práva a Európske centrum pre práva Rómov, jún 2015
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva v spolupráci s Európskym centrom pre práva Rómov (ERRC) vypracovala alternatívnu správu, v ktorej popisujú nedostatky v implementácii Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Slovenskej republiky. Správu adresovali Výboru OSN pre práva dieťaťa, ktorý monitoruje dodržiavanie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany jednotlivých členských krajín. V správe sa špecificky venujú pretrvávajúcim nedostatkom v dodržiavaní Dohovoru vo vzťahu k rómskym deťom na Slovensku.

Správa je vydaná v angličtine. V jednotlivých kapitolách zahŕňa tieto problematiky:

  • diskriminačná legislatíva
  • diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní
  • sterilizácia rómskych dievčat bez súhlasu rodičov a bez informovaného súhlasu
  • segregácia rómskych pacientov a pacientiek vrátane detí v nemocniciach
  • primeraný životný štandard
  • zlé zaobchádzanie a násilie zo strany polície
  • rómske deti v inštitucionálnej starostlivosti

Výbor OSN pre práva dieťaťa sa vo svojich záverečných odporúčaniach v r. 2007 dotkol väčšiny týchto tém. Mimovládne organizácie, ktoré vypracovali alternatívnu správu, sa obávajú, že Slovenská republika urobila len málo pre realizáciu odporúčaní výboru a pokrok v napĺňaní dohovoru je pomalý a nedostatočný.

V ostatných rokoch tieto organizácie zaznamenali rastúci počet násilných verbálnych a fyzických útokov a prípadov policajného násilia proti Rómom a Rómkam vrátane mladistvých, ktoré neboli dostatočne vyšetrené. Taktiež požadujú účinné vyšetrenie sterilizácií rómskych žien a dievčat na Slovensku (bez súhlasu rodičov a bez ich informovaného súhlasu), ako aj primerané odškodenenie takto postihnutých žien a dievčat, ktoré im slovenská vláda neposkytla.
 

Stiahnite si:

Správa pre Výbor OSN pre práva dieťaťa (EN – pdf, 790 kB)
 

Pozrite aj:

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia na Slovensku dlhodobo zlyháva