Archív
skripot

Články


v3t_rod

Právnička Janka Debrecéniová: Zmena interrupcií má vraj ženám pomôcť, v skutočnosti ich vážne ohrozuje

Ahoj mama.sk

Právna expertka Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) predstavila svoj odborný pohľad na návrh zmeny interrupčného zákona, nedávno predloženého OĽaNO. Pre novú rubriku Tento týždeň píše portálu denníka Pravdy Ahojmama.sk vypracovala ucelenú analýzu problémov a nedostatkov, ktoré má tento návrh z hľadiska ľudských práv a nediskriminácie žien.

Analýzu prinášame v plnom znení.

Ešte ani nedoznel potlesk „hrdinom dnešných dní“, teda ženám, ktoré počas prvej vlny pandémie vyučovali, predávali, upratovali, liečili, starali sa, ošetrovali, varili a zarábali, a už tieto isté hrdinky, opäť v prvej línii, čelia ďalšej hnusobe – poslaneckému návrhu na zmeny interrupčnej legislatívy z dielne OĽaNO. Čítajte viac


v6t_rasa

Arne Mann z Ústavu etnológie SAV o používaní termínov Cigáni a Rómovia

Me.cem

V súvislosti s nástupom nových poslancov a politických strán v novej vláde sa opätovne na verejnosti začali požívať termín Cigáni, čo podľa niektorých je „normálne“ označenie pre príslušníkov tohto etnika, termín Rómovia dokonca označujú za umelo vytvorený a presadzovaný. Ako to teda je s týmito termínmi, ktorý treba uprednostniť a prečo? Čítajte viac


holocaust

Rómsky holokaust – čo o ňom treba vedieť

Me.cem

Osvienčim a holokaust zostanú v pamätiach tisícov ľudí medzníkom v histórii ľudstva. O holokauste sa veľa popísalo, pohovorilo. Pozrite si video, ktoré prináša reálne zábery z Osvienčimu.  Prečítajte si aj základné informácie k problematike rómskeho hokaustu.

– slovo holokaust pochádza z gréčtiny a znamená úplné spálenie alebo zápalnú obeť,

– porajmos v rómčine znamená požieranie, Čítajte viac


odz_c_128

Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy

Titul: Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom antidiskriminačného zákona: Problémy, bariéry a výzvy
Analýza

Autorky: Janka Debrecéniová, Jarmila Lajčáková, Zuzana Magurová

Konzultantky: Lucia Berdisová, Vanda Durbáková

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, december 2013
 

Analýza je príspevkom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a ďalších mimovládnych organizácií a osôb ku kvalitnej implementácii princípu rovnosti, ktorý nachádza svoje normatívne vyjadrenie v antidiskriminačnom zákone (ADZ) a ďalších právnych predpisoch SR, ako aj v práve EÚ a medzinárodnom práve. Zároveň je príspevkom do diskusie k dlho potrebnej a avizovanej, avšak zatiaľ neuskutočnenej novelizácii antidiskriminačného zákona aj ďalších súvisiacich predpisov, ktorých zmeny sa v súčasnosti pripravujú, resp. avizujú (najmä k rekodifikácii občianskeho práva procesného a dlho očakávanej reforme Slovenského národného strediska pre ľudské práva). Čítajte viac


v4t_vek

Aktívne starnutie 2012

Bibiána Pufflerová

Na prahu tretieho tisícročia čelí Európa doposiaľ nepoznanej demografickej zmene – významnému starnutiu populácie. Štatistiky dokazujú, že zloženie a štruktúra našej spoločnosti sa postupne prelína do čoraz početnejšej prevahy generácií starších ľudí vo veku nad 45 rokov. Súčasný populačný vývin bude mať v najbližších desaťročiach nielen celkový formujúci efekt na spoločnosť, ale i vážne dopady na ekonomickú situáciu. Napriek tomu ostávajú staršie generácie nedocenené, ba postupne sa stávajú neviditeľnými. Aj vo verejnom diskurze sa pozornosť sústreďuje na starších ľudí len v minimálnej miere. Navyše málokedy sa o nich uvažuje ako o aktívnych ľuďoch, ktorých znalosti a skúsenosti sú hodnotou samy osebe – nevieme ich však zatiaľ primerane zužitkovať ani si ich dostatočne vážiť. Predstavujú pritom ohromný sociálny kapitál a žiadna krajina si nemôže dovoliť ním plytvať. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Janka Debrecéniová: Rodová rovnosť v právnickom diskurze

Rozhodovanie súdov týkajúce sa rodovej rovnosti a ľudských práv žien: niekoľko zamyslení nad právnickým diskurzom a jeho spoločensko-kontextuálnymi aspektmi

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur.*
združenie Občan, demokracia a zodpovednosť**

Autorka v článku poukazuje na niektoré problémy právnického a v rámci neho sudcovského diskurzu vo vzťahu k dodržiavaniu princípov rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Vychádzajúc z výskumov uskutočnených v zahraničí pomenúva špecifické problémy relevantné pre sudcovský diskurz na Slovensku, pričom sa snaží analyzovať ich príčiny a načrtnúť možné prístupy k ich riešeniam. Čítajte viac