Archív
skripot

Periodiká MVO


v6t_rasa

Nadácia M. Šimečku: Odpočet plnenia záväzkov Vlády SR vo vzťahu k inklúzii Rómov

Nadácia Milana Šimečku už po štvrtýkrát zverejňuje odpočet plnenia záväzkov Vlády SR vo vzťahu k inklúzii Rómov, pretože verejnú kontrolu exekutívy občianskou spoločnosťou považuje za dôležitú súčasť vyspelej demokracie. Z tohto dôvodu už niekoľko rokov aktívne monitoruje udalosti, ktoré vplývajú na životy sociálne vylúčených skupín Rómov a Rómok. V súlade s nadačnou víziou sa snaží pripomienkovať verejné politiky a vyjadrovať sa k nim a sledovať ako politici a političky či iné verejné autority svojimi výrokmi a činmi ovplyvňujú spoločenskú atmosféru a diskurz. Čítajte viac


v3t_rod

Únia je v rodovej rovnosti na polceste, Slovensko na chvoste

EurActiv.sk

Prvý index rodovej rovnosti pre EÚ ohodnotil každý členský štát a predstavil pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach. Najlepšie dopadli severské krajiny, Slovensko sa spolu s Talianskom umiestnilo na 4. mieste od konca. Čítajte viac


v3t_rod

Nová štúdia EK o rozdieloch v dôchodkoch žien a mužov

Gender.gov.sk

Európska komisia dnes uverejnila novú odbornú štúdiu venovanú rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v Európe – prvú štúdiu tohto druhu. Zo štúdie vyplýva, že nižšia miera zamestnanosti žien sa prejavuje aj v dôchodkovom veku: priemerné dôchodky žien sú v porovnaní s dôchodkami mužov o 39 % nižšie. Čítajte viac


diskriminacia_webka

ASPEKTovské ňjúvinky 4/2012 – Špeciál MOJICH 7 ŽIVOTOV

Feministická organizácia ASPEKT prináša ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

Foto: Juraj Roščák Čítajte viac


diskriminacia_webka

Spravodajca MULTIkulti.sk 2012 – marcové číslo

Téma mesiaca: Multikulty knihy

Prečítali ste v marci nejakú knihu? Papierovú, alebo dnes už iba digitálne? Týkala sa rôznorodosti? Vedia aj dnešní školáci, že práve končí mesiac knihy?

  • Výsada elity
  • Rozmanitosť, migrácia a výchova
  • Multikulty beletria
  • Ešte teplé
  • Vyjadrite sa k literárnej gramotnosti
  • Anketa o tom, čo si prečítať Čítajte viac

diskriminacia_webka

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku – č. 4/2011

Štvrté číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku hodnotí rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade násilnej sterilizácie mladej rómskej ženy, spracovanie menšinových tém politickými stranami v predvolebnom období, nový zákon o pobyte cudzincov a návrh zavedenia inkluzívneho vzdelávania. Prináša aj celkové hodnotenie v tejto oblasti za uplynulý rok spolu s dvoma štúdiami odhaľujúcimi konštrukciu menšinových práv v politickom diskurze.

Štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Štvrté číslo sa zameriava na vývoj v oblasti menšinovej politiky za posledný štvrťrok 2011. Čítajte viac