Archív
skripot

Periodiká MVO


diskriminacia_webka

Menšinová politika na Slovensku

Štvrťročník Menšinová politika na Slovensku kriticky hodnotí hlavné témy v oblasti aktuálnej menšinovej politiky – najmä vo vzťahu k sociálne vylúčeným spoločenstvám, rómskym komunitám, migrantom a migrantkám, národnostným menšinám a pod. Prináša aj štúdie odhaľujúce konštrukciu menšinových práv v politickom diskurze a celkové hodnotenie v tejto oblasti za uplynulý rok.

Kritický štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) v Bratislave. Chce tak verejnosti predložiť inšpiratívne čítanie a prispieť k presadzovaniu spravodlivej menšinovej politiky na Slovensku. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku – č. 3/2011

Tretie číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku sa venuje aktuálnym témam, ako napríklad schválený revidovaný Akčný plán dekády inklúzie Rómov, novela zákona o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi, legislatívny návrh zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, najmä s ohľadom na opatrenia týkajúce sa reprodukčného zdravia rómskych žien, návrh právnej ochrany výhrady vo svedomí, nová koncepcia migračnej politiky či návrh na zákaz stavby minaretov.

Štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Tretie číslo sa zameriava na vývoj v oblasti menšinovej politiky za tretí štvrťrok 2011. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 – októbrové číslo

Téma mesiaca: Exodus zo Slovenska

Koľko Slovákov žije v zahraničí? Koľko ich je v USA a koľko v Británii? A čo Írsko? Čo tam robia? Vrátia sa ešte? A tí, čo odišli pred sto rokmi?

 • Mýty a predsudky sa týkajú aj nás
 • Súčasná migrácia zo Slovenska v historickej perspektíve
 • Osmičkári
 • Necítim sa ako cudzinka
 • Keď človek vyrástol v komunizme, cestovanie je zážitok (Zsolt Gál)
 • Anketa o tom, ako sa žije odídencom
 • Vyjadrite sa k emigrácii (anketa) Čítajte viac

diskriminacia_webka

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 – septembrové číslo

Téma mesiaca: Politikum multikulturalizmu

Čo vlastne je multikulturalizmus? Zlyhal či nezlyhal? A bol vôbec v krajinách, v ktorých mal zlyhať?

 • Multikulti ako fakt
 • Liberálny multikulturalizmus a menšinová politika na Slovensku (Jarmila Lajčáková)
 • Idea, ktorá zlyhala? Presne tak (Martin Hanus)
 • Současná reflexe ideje multikulturalismu v Česku (Roman Krištof)
 • Vyjadrite sa k politike štátu (anketa)
 • Anketa o tom, kde sa zobral multikulturalizmus (rôzne osobnosti) Čítajte viac

diskriminacia_webka

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku – č. 2/2011

Druhé číslo kriticky hodnotí aktuálne témy, akými sú návrhy zmien v oblasti vyplácania štátnych rodinných dávok, legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, zákon o používaní jazykov národnostných menšín, novovzniknutý výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, integrácia migrantov, sčítanie obyvateľov či zákon o pohrebníctve.

Štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Druhé číslo sa zameriava na vývoj v oblasti menšinovej politiky za druhý štvrťrok 2011. Čítajte viac


diskriminacia_webka

MULTIkulti.sk

Webová stránka MULTIkulti.sk:

 • venuje sa fenoménu kultúrnej rozmanitosti
 • poskytuje priestor odborným aj laickým názorom
 • prináša rozmanité texty, reflexie, vzdelávacie materiály aj štúdie
 • poskytuje teoretické východiská, metódy aj praktické postupy pre prácu v školách aj v neformálnom vzdelávaní (vo vzdelávacej sekcii) Čítajte viac