Archív
skripot

Menšinová politika na Slovensku

diskriminacia_webka

Štvrťročník Menšinová politika na Slovensku kriticky hodnotí hlavné témy v oblasti aktuálnej menšinovej politiky – najmä vo vzťahu k sociálne vylúčeným spoločenstvám, rómskym komunitám, migrantom a migrantkám, národnostným menšinám a pod. Prináša aj štúdie odhaľujúce konštrukciu menšinových práv v politickom diskurze a celkové hodnotenie v tejto oblasti za uplynulý rok.

Kritický štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) v Bratislave. Chce tak verejnosti predložiť inšpiratívne čítanie a prispieť k presadzovaniu spravodlivej menšinovej politiky na Slovensku.

Kontakt:

Jarmila Lajčáková, LLM, SJD (Research Fellow)
Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: 0903 408 622
Fax: (02) 5556 3015
E-mail: jlajcakova@cvek.sk
www.cvek.sk