Archív
skripot

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku – č. 3/2011

diskriminacia_webka

Tretie číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku sa venuje aktuálnym témam, ako napríklad schválený revidovaný Akčný plán dekády inklúzie Rómov, novela zákona o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi, legislatívny návrh zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, najmä s ohľadom na opatrenia týkajúce sa reprodukčného zdravia rómskych žien, návrh právnej ochrany výhrady vo svedomí, nová koncepcia migračnej politiky či návrh na zákaz stavby minaretov.

Štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Tretie číslo sa zameriava na vývoj v oblasti menšinovej politiky za tretí štvrťrok 2011.

 

Kontakt:

Jarmila Lajčáková, LLM, SJD (Research Fellow)
Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: 0903 408 622
Fax: (02) 5556 3015
E-mail: jlajcakova@cvek.sk
www.cvek.sk