Archív
skripot

Spravodajca MULTIkulti.sk 2011 – septembrové číslo

diskriminacia_webka

Téma mesiaca: Politikum multikulturalizmu

Čo vlastne je multikulturalizmus? Zlyhal či nezlyhal? A bol vôbec v krajinách, v ktorých mal zlyhať?

  • Multikulti ako fakt
  • Liberálny multikulturalizmus a menšinová politika na Slovensku (Jarmila Lajčáková)
  • Idea, ktorá zlyhala? Presne tak (Martin Hanus)
  • Současná reflexe ideje multikulturalismu v Česku (Roman Krištof)
  • Vyjadrite sa k politike štátu (anketa)
  • Anketa o tom, kde sa zobral multikulturalizmus (rôzne osobnosti)

Aktuality:

Články:

  • Judit Lovisek: Multikulturalizmus a problémy integrácie moslimských prisťahovalcov

Dokumenty:

  • Ako skúmať národDeväť štúdií o etnicite a nacionalizme. Ed. Peter Dráľ a Andrej Findor
  • MultikulturARTSpoznaj kultúru menšín. Metodický materiál na multikultúrnu výchovu. Vyd. Človek v ohrození
  • Migranti – nový pohľad na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku. Aut. Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Jarmila Lajčáková. Publikácia Centra pre výskum etnicity a kultúry

…a mnoho ďalších zaujímavostí.

Čítajte viac na Multikulti.sk

 

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Tvorcom a správcom portálu multikulti.sk je Nadácia Milana Šimečku
Panenská 4, 811 03 Bratislava
tel./fax: 02/5443 3552
www.nadaciamilanasimecku.sk

Svoje podnety a otázky zasielajte na info@multikulti.sk
www.multikulti.sk