Archív
skripot

Kritický štvrťročník Menšinová politika na Slovensku – č. 4/2011

diskriminacia_webka

Štvrté číslo kritického štvrťročníka Menšinová politika na Slovensku hodnotí rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade násilnej sterilizácie mladej rómskej ženy, spracovanie menšinových tém politickými stranami v predvolebnom období, nový zákon o pobyte cudzincov a návrh zavedenia inkluzívneho vzdelávania. Prináša aj celkové hodnotenie v tejto oblasti za uplynulý rok spolu s dvoma štúdiami odhaľujúcimi konštrukciu menšinových práv v politickom diskurze.

Štvrťročník vydáva Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Štvrté číslo sa zameriava na vývoj v oblasti menšinovej politiky za posledný štvrťrok 2011.

 

Kontakt:

Jarmila Lajčáková, LLM, SJD (Research Fellow)
Centrum pre výskum etnicity a kultúry / Centre for the Research of Ethnicity and Culture
Klariská 14, 811 03 Bratislava
Tel.: 0903 408 622
Fax: (02) 5556 3015
E-mail: jlajcakova@cvek.sk
www.cvek.sk