Archív
skripot

POZVÁNKA: Workshop o ľudských právach a diskriminácii – ACADEMIA AEQUALITAS

odz_c_128

ODZ

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť pozýva na úvodný workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej rovnosti. Tie tvoria hlavnú tému workshopu.

Workshop je určený vysokoškolským študentkám a študentom humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Odborné príspevky budú prezentovať a tréning budú viesť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková.
 

Kedy: streda 9. apríla 2014 od 10:00 do 15:30 hod.

Kde: priestory združenia Občan, demokracia a zodpovednosť – Bratislava, Ul. 29. augusta 38, prízemie vľavo

Počas prestávok podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby je možné preplatiť cestovné.

 
Keďže kapacita miestnosti je limitovaná, pošlite prihlášku na workshop najlepšie do 5. apríla 2014 – zaslaním správy na e-mail sekretariat@odz.sk alebo poštou na adresu združenia. Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online formulára (nájdete ho aj na facebookovej stránke ODZ).

 

 

Hlavným cieľom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť je prispieť neformálnym vzdelávaním i prostredníctvom advokačných aktivít a vedením strategických súdnych sporov k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

 

Ďalšie informácie o súvisiacich témach a problémoch nájdete na web stránke http://odz.sk.

 
Facebook