Archív
skripot

Príručka o európskom práve týkajúcom sa práv dieťaťa

fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_en-cover

FRA

Deti sú plnoprávnymi držiteľmi práv. Sú príjemcami všetkých ľudských práv a základných slobôd a vzhľadom na ich špecifické vlastnosti sú subjektmi osobitných predpisov. Nová príručka, ktorú vydala FRA (European Union Agency for Fundamental Rights), si kladie za cieľ ukázať, ako európske právo a judikatúra napĺňajú osobitné záujmy a potreby detí. Príručka ilustruje aj významné postavenie rodičov, opatrujúcich osôb alebo iných zákonných zástupcov/kýň a odkazuje na najvýraznejšie situácie a prípady, v ktorých sú práva a povinnosti zverené opatrovateľovi/ke dieťaťa.

Príručka si kladie za cieľ zvýšiť povedomie a zlepšiť znalosti právnych noriem, ktoré chránia a podporujú práva detí v Európe. Je referenčným bodom vo vzťahu k Európskej únii (EÚ) a Rade Európy (RE), ako aj k právu, ktoré sa vzťahuje na tieto subjekty. Vysvetľuje jednotlivé oblasti podľa práva EÚ vrátane Charty základných práv Európskej únie, ako aj Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR), Európskej sociálnej charty (ESC) a ďalších nástrojov Rady Európy.

Príručka je určená právnym odborníkom a odborníčkam, sudcom a sudkyniam, prokurátorom a prokurátorkám, orgánom ochrany detí a ďalším organizáciám zodpovedným za zabezpečenie právnej ochrany dieťaťa. Vysvetľuje kľúčovú judikatúru, ktorá zhŕňa hlavné rozsudky Súdneho dvora Európskej únie aj Európskeho súdu pre ľudské práva.

Čítajte viac

Stiahnite si publikáciu:

EN / FR
 
© FRA, 2015
Článok uverejnil portál FRA v rubrike Publikácie a Zdroje v novembri 2015.