Archív
skripot

Slovensko musí prestať porušovať práva osôb so zdravotným postihnutím

v1t_zdravie

Európske noviny.sk

Štát dlhodobo nie je schopný zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím a ich rodinám podporu v podobe kvalitných a dostupných sociálnych služieb. Podľa poslankyne Európskeho parlamentu Jany Žitňanskej (Nova, ECR) je situácia alarmujúca, a preto sa rozhodla nielen dať zmapovať reálnu situáciu v teréne, ale pozvať  k tejto téme za okrúhly stôl odborníkov, zástupcov samospráv a štátnej správy, ako aj samotných ľudí so zdravotným postihnutím a rodičov detí so zdravotným postihnutím.

Podľa odborníčky na sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie Anny Šmehilovej z realizovaného prieskumu vyplynulo, že v niektorých krajoch nie sú regionálne dostupné ani mnohé tradičné sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím. „Cez infožiadosti sme oslovili všetky  kraje a okresné mestá, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a aj z údajov z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb vyšlo, že sú celé oblasti, kde úplne absentujú tieto služby. A tam, kde aj takéto služby existujú, ich kapacita ani zďaleka nie je schopná pokryť potenciálnu potrebu tejto cieľovej skupiny. Navyše sú aj finančne nedostupné.” Podľa Anny Šmehilovej keby všetci ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím požiadali o poskytovanie niektorej zo sociálnych služieb, nebolo by to na Slovensku možné.

Rodičom detí so zdravotným postihnutím najviac chýbajú centrá včasnej intervencie. „Takéto centrá, v ktorých by deti so zdravotným postihnutím od najútlejšieho veku podchytil multidisciplinárny tím odborníkov, a tak zvýšil do budúcna ich kvalitu života, by potrebovalo každé väčšie mesto,” tvrdí Mária Machajdíková z Nadácie SOCIA. Hoci za posledné obdobie začali vznikať v krajských mestách, fungujú často len vďaka zahraničným grantom alebo charitatívnym zbierkam.

Život so zdravotným postihnutím však nie je vôbec jednoduchý. Že potrebujete pomoc a služby tu a teraz, si uvedomíte o to viac, keď to zažijete na vlastnej koži, vo vlastnej rodine,” zdôrazňovali samotní rodičia detí s postihnutím v diskusii na seminári.

Samosprávy spolu so štátom musia byť schopné zabezpečiť sociálne služby pre každého odkázaného občana, aby mohol čo najdlhšie zotrvať v prirodzenom sociálnom prostredí. Podľa odborníčky na sociálne služby Lýdie Brichtovej máme na Slovensku až 70 % obcí, ktoré neposkytujú ani opatrovateľskú službu svojim občanom.

Čítajte viac

dac
 
© Európske noviny, 2017
Článok uverejnil portál Europskenoviny.sk v rubrike Domov/Ľudia 17. 2. 2017.