Archív
skripot

Únia schválila dohovor o boji proti násiliu na ženách, Slovensko stále uhýba

Istanbul_dohovor_fb

EurActiv.sk

EÚ včera podpísala Istanbulský dohovor. Úspech by mohol popohnať aj Slovensko.

Vďaka oficiálnemu podpisu Istanbulského dohovoru zo strany Európskej únie významne narastá jeho globálna podpora, uvádza sa v správe Rady Európy. Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu doposiaľ ratifikovalo 23 krajín sveta vrátane 14 členských štátov EÚ. Slovensko však medzi nimi chýba napriek tomu, že sa k nemu zaviazalo ešte v roku 2011. Dohodu za Európsku komisiu podpísala eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a v mene maltského predsedníctva v Rade EÚ podpis pridal stály predstaviteľ Malty pri Rade Európy Joseph Filletti. Istanbulský dohovor, prijatý v roku 2011, je najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Istanbul_dohovor_Mozost_volby

Rada Európy v správe pre médiá zdôraznila, že podpis zo strany EÚ vysiela silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor.

Podľa štatutárnej zástupkyňe organizácie Možnosť voľby, ktorá sa na Slovensku snaží o ratifikáciu a následnú implementáciu Istanbulského dohovoru, Adriany Mesochoritisovej je podpísanie dohovoru zástupcami EÚ veľmi silným politickým signálom pre členské krajiny. „Tento krok môže podnietiť aj krajiny, ktoré ho doposiaľ neratifikovali, aby tak urobili. Ratifikácia a následná implementácia Dohovoru bude mať za následok, že krajiny začnú systematicky pracovať na odstránení násilia a nastavia konkrétne opatrenia,“ uviedla pre EurActiv.sk Mesochoritisová.

Čítajte viac

Lucia Yar, TASR
 
© I-Europa, 2017
Článok uverejnil portál EurActiv.sk 14. 6. 2017 v rubrike Rodová rovnosť/Články.

Infografika: Možnosť voľby