Archív
skripot

Viac ako 160 príkladov zvýhodňovania mužov v rôznych oblastiach bežného života

v3t_rod

Feminist.fyi / Everydayfeminism.com

Ak ste si niekedy lámali hlavu nad tým, či majú muži oproti ženám nejaké výhody, odpoveď je “áno”. A nie je ich práve málo.

Čo pre vás ako mužov znamená rodová rovnosť? Hoci je nestrannosť vznešený cieľ, samotná rovnosť za každých okolností nie je ani zďaleka taká dôležitá ako spravodlivosť – kvôli oslobodeniu.

Pomenovaním problému nehovoríme iba: „toto je zlé, poďme to vyriešiť.“ Skôr vás nabádame k tomu, aby ste zvážili dopad rodovej nerovnosti na svoj život a tiež, aby ste pre vlastné dobro aj pre dobro spoločnosti niečo zmenili. Účelom našich kultúrnych očakávaní, právneho systému a sociálneho nastavenia je udržať hierarchiu, ktorá neustále umiestňuje mužov na jej vrchol. Muži tak na úkor ostatných pohlaví dosahujú úspechy a tešia sa rôznym výhodám. Hovorí sa tomu zvýhodňovanie mužov.

Ale o zvýhodňovaní mužov by ste mali vedieť jednu vec: ubližuje všetkým, aj vám. Pretože využívanie mužských privilégií si často vyžaduje prispôsobenie sa škodlivej norme mužnosti.

Túto normu dobre poznáte – je to predstava, že jedine „poriadni chlapi“ neukazujú svoje emócie, baví ich šport, cenia si fyzickú silu a keď sa dostanú do úzkych, prosbu o pomoc považujú za prejav slabosti.

Asi tiež viete, že žiadny muž dokonale nezapadá do úzkej škatuľky mužnosti a že naša spoločnosť neodpúšťa ľuďom nespĺňajúcim predstavy, ktoré by spĺňať „mali“.

Takže ak chceme oslobodiť každého z bolestivého zovretia obmedzujúcich spoločenských škatuliek, musíme si uvedomiť ako vysoko sa cení tradičná mužnosť.

Ak vo svoj prospech využívate mužské privilégiá, neznamená to automaticky, že ste zlý človek. A uplatňovanie svojich privilégií neznamená, že si nezaslúžite dobré veci.

Ale keď pochopíte, že tieto často nebadateľné výhody nie sú dostupné pre všetkých, zistíte prečo jasné pomenovanie privilégií znamená, že ľudia všetkých pohlaví si zaslúžia rovnakú úctu, ktorá prináleží každej ľudskej bytosti. Na konci tohto článku nájdete ďalšie informácie, ale pre túto chvíľu poviem iba, že ma teší, keď sa jeho prečítaním šírením medzi ďalšími mužmi a chlapcami vo svojom živote, snažíte veci zmeniť.

Bez ďalších rečí sa poďme bližšie pozrieť na niekoľko príkladov zvýhodňovania mužského pohlavia v západnom svete:

Čítajte viac

Maisha Z. Johnson
Preklad: Dana Petrigáčová
 
Maisha Z. Johnson pracuje ako redaktorka v Everyday Feminism. Venuje sa otázkam rodovej (ne)rovnosti v kontexte populárnej kultúry. Na tému rodovo podmieneného násilia publikuje články na rôznych webových portáloch.
 
© Everydayfeminism.com/Feminist.fyi, 2017
Článok pôvodne publikovaný na portáli everydayfeminism.com uverejnil portál Feminist.fyi 13. 3. 2017.