Archív
skripot

Workshop ODZ Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch

odz_c_128

ODZ

Zistenia z výskumov ukazujú, že zdravotnícky personál často porušuje ľudské práva žien pri pôrodoch napriek svojej povinnosti ich rešpektovať. Je preto potrebné pripraviť tehotné, rodiace ženy a ženy po pôrode na náročné situácie, v ktorých sa ocitajú, posilnením ich právneho vedomia. Podobne je treba vzdelávať aj ženy pôsobiace v komunitách, ktoré si pomáhajú navzájom tieto krízové situácie zvládať. Projekt združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) Hovorme spolu o ľudských právach žien pri pôrodoch je jednou z mnohých aktivít, ktorými sa združenie snaží prispieť k pozitívnym zmenám v pôrodnej starostlivosti, a teda k riešeniu tohto ťaživého celospoločenského problému.

ODZ pripravuje workshop zameraný na vzdelávanie a výmenu skúseností najmä medzi ženami, ktoré pôsobia v komunitách i zdravotníckych zariadeniach a (budúcimi) rodičkami. Jeho cieľom je posilniť právne vedomie žien, šíriť informácie o právach žien, podporiť diskusiu, aká má byť dobrá prax, aby boli práva žien aj ich potreby pri pôrodoch napĺňané a podporiť rovnocennú, rešpektujúcu a efektívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných.

Workshop sa uskutoční 22. novembra 2018 v Bratislave. Realizuje sa s finančnou podporou Nadácie Volkswagen.

V prípade záujmu kontaktujte ODZ na adrese sekretariat@odz.sk – najlepšie do 8. novembra.