Archív
skripot

Zmeny v pôrodniciach sú čiastkové, potrebujeme zmenu systému, tvrdia ženské organizácie

v3t_rod

ženy v meste.sk / TASR

V pôrodníckych zariadeniach na Slovensku sú masívne a systémovo porušované ľudské práva rodiacich žien. Súčasné kroky ministerstva zdravotníctva či jednotlivých nemocníc nepostačujú na to, aby sa situácia nejako zásadnejšie zlepšila. Nutné sú systémové zmeny, vďaka ktorým bude pôrodná starostlivosť orientovaná na potreby rodiacich žien a ich detí, a nie zdravotníckeho personálu, ako je to dnes. Správne fungujúci systém pôrodnej starostlivosti musí na všetkých úrovniach rešpektovať, chrániť a napĺňať ľudské práva. To je hlavný záver publikácie Ženy – Matky – Telá II: Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Na diskusii s odbornou verejnosťou ju dnes prezentovali združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy, ktoré ju vydali v spolupráci s nezávislými expertkami. Okrem reflexie súčasného stavu pôrodníctva ňou chcú prispieť do diskusie o jeho problémoch a k hľadaniu serióznych riešení.

„Náš výskum potvrdzuje, že situácia je vážna: v pôrodniciach sa masívne porušujú práva žien, nie je v nich zriedkavé ani násilie na ženách, ktoré má rôzne podoby. Napríklad nútenie žien do polohy v ľahu a vyväzovanie nôh do strmeňov, rutinné nástrihy hrádze, tzv. tlak na fundus/Kristellerova expresia, ľudovo nazývané aj ako „skákanie po bruchu“, ale aj kričanie na ženy, ich zastrašovanie či iné formy nátlaku, znevažovania, zosmiešňovania a celkovo nerešpektujúceho zaobchádzania a psychického násilia,“ hovorí Janka Debrecéniová, právnička združenia Občan, demokracia a zodpovednosť a editorka publikácie. „Zdravotnícky personál dostatočne nerozumie, v čom spočíva informovaný súhlas, a celkovo aj úroveň poskytovania informácií ženám počas pôrodov je veľmi slabá. To sú len niektoré závažné znaky toho, že slovenské pôrodnice sú hierarchické a patriarchálne inštitúcie s mocensky nastavenými pravidlami, kde o pôrodoch väčšinou rozhoduje pôrodnícky personál a nie samotné ženy ako autonómne a slobodné ľudské bytosti s vlastnou vôľou, dôstojnosťou a právami.“

„Alarmujúce je, že zdravotnícky personál si často ani neuvedomuje, že svojimi postupmi aj správaním hrubo porušuje záväzné ľudskoprávne štandardy, ako aj zdravotnícke štandardy odporúčané príslušnými medzinárodnými organizáciami. Na Slovensku navyše stále nie sú prijaté štandardy pôrodnej starostlivosti, ktoré by vychádzali zo súčasných poznatkov medicíny založenej na dôkazoch (evidence-based medicine) a ktoré by boli centralizované na potreby žien. Aj preto sa v slovenských pôrodniciach používajú desiatky rokov staré, prekonané a nezriedka škodlivé praktiky, ktoré sa často vykonávajú rutinne a paušálne, ako napríklad váženie a meranie detí bezprostredne po pôrode, ktoré narúša ich popôrodnú adaptáciu,“ uvádza predsedníčka združenia Ženské kruhy Zuzana Krišková.

Čítajte viac

 
© Webinak, 2018
Článok uverejnil portál Zenyvmeste.sk 8. 2. 2018 v rubrike Titulka/Ženy a zdravie.

 

Publikáciu ŽENY-MATKY-TELÁ II. sme vydali aj vďaka Vašej podpore.
Umožnite nám aj naďalej presadzovať práva žien pri pôrodoch, prosím.
Darujte nám 2 %! Ďakujeme.

Viac informácií