Archív
skripot

Petície


v6t_rasa

PODPORTE: Stop segregácii našich detí!

Petície.com

Vážený pán minister školstva,

touto petíciou Vás chceme upozorniť na segregáciu rómskych detí na našej základnej škole v Hermanovciach a aj na iných základných školách na Slovensku! Týmto Vás žiadame, aby ste konečne urobili STOP SEGREGÁCII.

Chceme pomôcť našim deťom k lepšej budúcnosti a vzdelaniu, aby každé dieťa bolo seberovné, aby utláčanie detí už skončilo.

Chceme, aby sa skončila nenávisť v škole medzi bielymi a rómskymi deťmi. Čítajte viac


anti-racism-290_wG

VÝZVA: Odmietame štát v štáte!

ChangeNet.sk

Kotlebovské „vlakové hliadky“ – krok k rozvratu demokracie!

Príslušníci Kotlebovej strany vytvárajú „hliadky“, ktoré svojvoľne „ochraňujú“ bezpečnosť cestujúcich vo vlakoch a roznášajú vo vlaku neoprávnene letáky, propagujúce založenie súkromno – straníckej domobrany.

V každej demokracii  sú  ochrana a bezpečnosť výlučnou úlohou a mocenským monopolom štátu. Tento mocenský monopol  môže v Slovenskej republike ako právnom štáte mať výlučne štátny orgán na základe zákona. Zakladanie „hliadok“ či „domobrany“ skupinami občanov a politickými stranami je protiprávne. Bezpečnosť a ochrana cestujúcich na železnici je vecou polície. Čítajte viac


v3t_rod

Otvorený list proti odvolaniu MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu trenčianskej pôrodnice

Ženské kruhy

Vážený pán riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Stanislav Pastva,
vážený pán minister zdravotníctva Viliam Čislák,

občianske združenia Ženské kruhy, Slovenské duly, nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka a podpísané ženy a muži Vás oslovujú formou otvoreného listu vo veci odvolania MUDr. Petra Kaščáka, PhD. z postu prednostu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia fakultnej nemocnice v Trenčíne. Správu o prepustení MUDr. Kaščáka prijímame so znepokojením.

MUDrKascak_wZK_TASR_240x180

PODPORTE VÝZVU AJ VY!

Združenie Ženské kruhy dlhodobo monitoruje situáciu v slovenskom pôrodníctve, predovšetkým kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ľudských práv žien pri pôrode. Ako vyplýva z monitoringu uskutočneného v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť (výsledky monitoringu sú v publikácii ŽENY – MATKY – TELÁ), ale aj zo štatistických údajov zbieraných pod vedením doc. Miroslava Korbeľa Čítajte viac


sud_paragraf_cerveny

PODPORTE! – Hromadné pripomienky za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov

Changenet.sk – VIA IURIS

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Mimovládne organizácie vítajú zámer vlády upraviť tvorbu právnych predpisov priamo zákonom a zaviesť elektronickú verziu Zbierky zákonov, ktorá by mala mať konečne právne záväznú formu. Zákon bude mať zásadný význam pre verejnosť aj celý mimovládny sektor. Dve hromadné pripomienky smerujú k tomu, aby bola účasť verejnosti na príprave právnych predpisov zakotvená v návrhu zákona čo najširšie a najlepšie.

V súčasnosti sú pravidlá prípravy právnych predpisov upravené iba internými pravidlami vlády, tzv. Legislatívnymi pravidlami vlády SR, schválenými jej uznesením. I keď verejnosť má právo zapájať sa do legislatívneho procesu, v praxi toto právo ministerstvá niekedy porušujú, napr. svojvoľným skracovaním lehôt, nedodržiavaním dohôd z rokovaní či vynechaním verejnosti z účasti na pripomienkovom konaní. Vymožiteľnosť dodržiavania týchto pravidiel je pritom mizivá. Čítajte viac


v3t_rod

Zásadné odmietnutie iniciatívy lekárov a psychológov v otázke rodovej rovnosti (otvorený list)

ÚVSK SAV

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR
Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR
 
Vec: Zásadné odmietnutie iniciatívy Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí a žiadosť o stanovisko k predmetnému materiálu – otvorený list
 
Vážená pani ministerka,
vážení páni ministri,

k medzinárodnému dňu detí (1. jún 2014) zverejnila skupina koordinovaná Mgr. Janou Fullovou a pod vedením neoficiálneho hovorcu doc. MUDr. Alojza Rakúsa, CSc. materiál „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ a usporiadala k nemu tlačovú konferenciu (materiál, tak ako je dostupný na internete spolu so zoznamom signatárov je v prílohe). Čítajte viac


CVEK_logo_w_1

Výzva na podporu verejnej ochrankyne práv

CVEK

Centrum pre výskum etnicity a kultúry si veľmi váži úsilie Verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej presadiť opatrenia, ktoré zabezpečia, aby všetci ľudia v tejto krajine bez ohľadu na ich sociálny či etnický pôvod mali rovný prístup k spravodlivosti.

Nevypočutie ochrankyne práv v parlamente a vo vláde je prejavom arogancie charakteristickej pre nedemokratické režimy. Dnešný krok vlády je ďalším v rade opatrení obmedzovania ľudských práv na Slovensku. Pripomíname, že podstatou ľudských práv je aj ochrana pred svojvôľou štátnych orgánov. Čítajte viac