Archív
skripot

Žiadne dáta – žiadny pokrok. Závery z jednotlivých krajín

diskriminacia_webka

Názov: No Data—No Progress: Country Findings

Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015
Žiadne dáta – žiadny pokrok: Závery z jednotlivých krajín
Zber údajov v krajinách zapojených do Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Autorky:

Christina McDonald, Katy Negrin
Open Society Foundations (OSF)

Rok: september 2010

Abstrakt:

Slovenská republika sa spolu s ďalšími 12 krajinami v roku 2005 zapojila do projektu Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015 – Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015. Projekt je v súčasnosti vo svojej polovici a nedostatok relevantných štatistík o rómskej komunite zostáva najväčším problémom zúčastnených krajín, rovnako ako nesúlad oficiálnych a neoficiálnych údajov.

Ukázalo sa, že väčšina zapojených krajín vrátane Slovenska nedisponuje údajmi o rómskej populácii. Ako dlhodobo upozorňujú mnohé mimovládne organizácie, bez relevantných dát nie je možné vypracovávať efektívne politiky a aplikovať nástroje adresnej pomoci. Správa preto vyzýva vlády krajín vrátane slovenskej, aby podnikli kroky na zlepšenie situácie a odstránili prekážky brániace zberu týchto dát.

Získanie údajov o životných štandardoch a podmienkach rómskych komunít v Európe je dosiahnuteľným cieľom, ktorý môže mať okamžitý a dlhodobý efekt na projekty, politiky a ľudí. Je preto potrebné ukázať politickú vôľu na zbieranie týchto štatistík a konfrontáciu s realitou, ktorú odhalia.

Ďalšie informácie
Pozrite aj: