Archív
skripot

Zdravotné postihnutie

Diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia


v1t_zdravie

Súd rozhodol: Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

grebeciova_family_photoDňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav.

V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach. Čítajte viac